ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναλυτικός Οδηγός Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού 2022

Το πιο χρήσιμο βίντεο για όλους τους υποψηφίους.
Στο video δίνουμε οδηγίες και βοηθάμε τους υποψηφίους να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου.

https://www.orientum.gr
2106778777 / 2310868478

To Top