ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλούπης: Να σταματήσει η κατάφωρη υποβάθμιση του Δ.Σ. Καλαμάτας

Τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας διαχειρίζεται τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου εκφράζει ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Αλούπης. Ταυτόχρονα κάνει λόγο για υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας καθώς οι σύμβουλοι καλούνται να συζητήσουν έναν μεγάλο αριθμό θεμάτων σε χρόνο που δεν επαρκεί, με αποτέλεσμα να μην γίνεται ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανάλυσή τους ανάλογα με τη βαρύτητά τους. Ο Παναγιώτης Αλούπης αφήνει αιχμές προς τη Δημοτική Αρχή για τον τρόπο διαχείρισης των σοβαρών προβλημάτων της πόλης της Καλαμάτας, ζητά να μην τίθενται προς συζήτηση τόσα πολλά θέματα,αλλά να μετατίθενται σε επόμενες συνεδριάσεις και δηλώνει πως μόνο μια νέα δημοτική αρχή μπορεί να αντιμετωπίσει τα συσσωρευμένα προβλήματα.

Αναλυτικά στη δήλωσή του αναφέρει:

“Καλώ το Προεδρείο του Δ.Σ. Καλαμάτας για θέματα που εισαγάγει στο Δημοτικό Συμβούλιο, πλέον της επιβεβλημένης νομιμότητας ως προς την διαδικασία και την εύρυθμη λειτουργία του, να σταθμίζει κάθε φορά την σοβαρότητα των θεμάτων, του χρόνου που απαιτείται για πλήρη ανάλυση και τεκμηριωμένη απόφαση.

Η πρόσκληση για την υπ΄ αριθμ. 30/2017 συνεδρίαση του Δ.Σ. Καλαμάτας αποτελεί κακό δείγμα των ανωτέρω, με καταγεγραμμένη απόδειξη προς τούτο στο κείμενο της. Όπου προσδιορίζεται η ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της, μίας συνεδρίασης σαράντα επτά(47) θεμάτων, όπου κάποια από αυτά λόγω σπουδαιότητας απαιτούν χρόνο ολόκληρης συνεδρίασης και τα προσδιορίζω:

-Επί ενστάσεων σχετικά με την Επικαιροποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης Παραλίας της Βέργας.
-Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018, Δήμου Καλαμάτας.
-Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την μελέτη του έργου <<Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου(Α΄ φάση) από οδό Φαρών έως οδό Ακρίτα>>.

Από τα ανωτέρω θέματα αφ΄ ενός φαίνεται το αδιέξοδο και η αδυναμία της Δημοτικής Αρχής για συγκροτημένη και τεκμηριωμένη αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων της Καλαμάτας, που επί των ημερών της διαιωνίστηκαν και αδυνατεί πλέον να το αποκρύψει από τους Δημότες.
Επιχειρεί με συνοπτικές διαδικασίες να κρύψει τις αδυναμίες της χρησιμοποιώντας ενέργειες ξεπερασμένης μεν χαρακτηριστικής για αυτήν πελατειακής πολιτικής, που ενίοτε φτάνει σε θλιβερά φαινόμενα απροκάλυπτης συναλλαγής.
Εγώ δια του παρόντος κειμένου δεν προτίθεμαι να αναλύσω τα ανωτέρω διαιωνισμένα προβλήματα του Δήμου Καλαμάτας, μολονότι σοβαρές τεχνοκρατικές προτάσεις για αντιμετώπιση υπάρχουν σε εξέλιξη και σύντομα θα δημοσιοποιηθούν.
Προτίθεμαι όμως σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. να σταματήσω την κατάφωρη υποβάθμιση του Δ.Σ. Καλαμάτας, την δε αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων του Δήμου Καλαμάτας στην λογική της τεκμηριωμένης άποψης.
Όλα αυτά μακρά από φαινόμενα εξαπάτησης(τεκμηριωμένα με δικαστική απόφαση) ή παιδαριώδεις δικαιολογίες ανεπάρκειας(ακραία καιρικά φαινόμενα…), αλλά με δημιουργικό διάλογο και σύνθεση απόψεων.

Η πρόταση μου ως προς την επιβαλλόμενη διαδικασία στα μέλη του Δ.Σ. Καλαμάτας για την υπ΄ αριθμ. 30/2017 συνεδρίαση του Δ.Σ. Καλαμάτας είναι:
-να συζητηθούν τα θέματα βάσει της ημερήσιας διάταξης και τα υπόλοιπα να συζητηθούν σε επόμενη νόμιμα προγραμματισμένη συνεδρίαση του σώματος, αυτό δε το ατόπημα του Προεδρείου του Δ.Σ. να είναι το τελευταίο.

Ολοκληρώνοντας σημειώνω ότι, τα ανωτέρω θέματα όπως και τα σοβαρά προβλήματα του Δήμου Καλαμάτας που εσφαλμένες και ερασιτεχνικές επιλογές του παρελθόντος, απόκρυψη πραγματικών προβλημάτων, ενίοτε η ωραιοποίηση των, τελικά προκάλεσε μόνο διαιώνιση αυτών και αδιέξοδα. Αυτά τα συσσωρευμένα προβλήματα απαιτούν συνολικές, δίκαιες, τεχνοκρατικές μεν ευρύτερης σκέψης όμως λύσεις, που ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να τα αντιμετωπίσει χρειάζεται μια άλλη Δημοτική Αρχή”.

ΑΛΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας

Αλούπης: Να σταματήσει η κατάφωρη υποβάθμιση του Δ.Σ. Καλαμάτας
To Top