ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλούπης: “Μεγάλες οι ευθύνες Νίκα για την περιοχή του Ασπροχώματος”

Την ευθύνη της Δημοτικής Αρχής Καλαμάτας για τη Συντήρηση και Κυκλοφοριακή Ρύθμιση εντός του οικισμού Ασπροχώματος υποστηρίζει ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, Παναγιώτης Αλούπης, επικαλούμενος απόφαση του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1932Β/18-26.09.2007), αλλά και τη μελέτη του 2009 για έργα ομβρίων υδάτων στην περιοχή.

Ο Παναγιώτης Αλούπης μιλά για μεγάλες ευθύνες του δημάρχου Παναγιώτη Νίκα, για επιφανειακή αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων και για αποποίηση ευθυνών εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής Καλαμάτας.
Τα παραπάνω υποστήριξε τόσο στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, όσο και με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το μεσημέρι και στην οποία αναφέρει αναλυτικά:

“Η επιφανειακή αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων από την Δημοτική Αρχή είναι αυτό που κατά βάσει την χαρακτηρίζει. Πολλές φορές με επικοινωνιακά τεχνάσματα επιχειρεί να μεταφέρει σε οιονδήποτε άλλον τις ευθύνες της αποκρύπτοντας συνειδητά την αλήθεια. Ευθύνες σημαντικές όταν δια των παραλείψεων της θέτει σε κίνδυνο περιουσίες ή και την ζωή δημοτών.
Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. Καλαμάτας (28/12) σε ερώτηση μου, σχετικά με την ευθύνη για την Συντήρηση και για την Κυκλοφοριακή Ρύθμιση εντός του Οικισμού Ασπροχώματος στοιχειοθέτησα την ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Επικαλούμενος την εν ισχύ Απόφαση Αριθμ. 15400/ΟΙΚ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ(ΦΕΚ 1932Β/18-26.09.2007) που διευκρινίζει σε εδάφιο της συγκεκριμένα:
«…. Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
4. Στη συντήρηση των Δήμων ή Κοινοτήτων ανήκουν τα τμήματα των Εθνικών Οδών και Επαρχιακών Οδών που διέρχονται εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και επεκτάσεών τους ή οικισμών προϋφισταμένων του ΄23 καθώς και οι Περιφερειακοί Οδοί αυτών(παρακάμψεις) και σε αποστάσεις τουλάχιστον 200 μ. πριν και μετά τα όρια τους ή σε αποστάσεις εφ΄ όσον είναι μεγαλύτερες των 200 μ. που τοποθετούνται οι πληροφοριακές πινακίδες του Κ.Ο.Κ. αρχής και τέλους κατοικημένης περιοχής(Π17 και Π18). …»

Άρα σαφέστατα ορίζει η ως άνω Απόφαση ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ότι η Συντήρηση και Κυκλοφοριακή Ρύθμιση για την ακριβώς περιγραφόμενη περιοχή του Ασπροχώματος ανήκει στον Δήμο Καλαμάτας.

Η ανευθυνότητα της Δημοτικής Αρχής ήρθε από την προβλεπόμενη απάντηση. Χωρίς την παραμικρή συναίσθησης ευθύνης αναλώθηκε σε αόριστες αναφορές, κάποιου νομοσχεδίου τέως Υπουργού που προσδιόριζε μεν την ευθύνη, αλλά δεν διασφάλιζε τους αντίστοιχους πόρους, για μεθυσμένους ή ανήλικους και γενικά ανεύθυνους οδηγούς κ.λπ., μόνο την ανεύθυνη ανυπαρξία της δεν εντόπισε.
Μια θλιβερή εικόνα που μας έφερε μνήμες από τις ημέρες της φονικής πλημμύρας όπου ο κ. Νίκας αποκρυπτόμενος από τους Δημότες, τις μεγάλες ευθύνες του και την ζοφερή πραγματικότητα, αποτιμούσε τις ανθρώπινες απώλειες με φαινόμενα ανά τον κόσμο.

Όμως τα πραγματικά περιστατικά που επιχειρεί να αποκρύψει ο κ. Νίκας είναι ακόμη πιο δυσάρεστα για αυτόν, οι μεγάλες ευθύνες του προσωποποιούνται και περιέχονται στον φάκελο κατασκευής συγκεκριμένου έργου. Για την περιοχή του Ασπροχώματος με την υπ΄ αριθμώ 3/2009 Μελέτη προϋπολογισμού 1.096.296,41€ δημοπρατήθηκε την 07.04.2009 το έργο «Κατασκευή αποχετευτικών έργων ομβρίων τμήματος Εισόδου Καλαμάτας από Νοσοκομείο έως Ασπρόχωμα.» συγκεκριμένα μέχρι τους φωτεινούς σηματοδότες στον κόμβο Ζαφείρη.
Από την επιλεκτική ανοχή της Δημοτικής Αρχής και την κακοποίηση του έργου προκύπτουν :
1. Η παράνομη τροποποίηση του υδραυλικού τμήματος της μελέτης που κατέστησε αυτήν ανενεργή, στην αποχέτευση των ομβρίων υδάτων της περιοχής. Η αδυναμία αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων της περιοχής διαπιστώθηκε στην φονική πλημμύρα του Σεπτεμβρίου 2016, όμως το ίδιο συμβαίνει με ύδατα να λιμνάζουν στο οδόστρωμα σε βροχές με περιορισμένο όγκο υδάτων.
2. Η αποδεδειγμένα παράνομη και κακότεχνη κατασκευή των ασφαλτικών του έργου – οδοστρώματος(ελλιπή διατομή, η αμφίβολη εφαρμογή των γεωμετρικών στοιχείων της στρώσης κυκλοφορίας, ο πλημμελής ή ανύπαρκτος ποιοτικός έλεγχος, κ.λπ.). Εμφανής όχι μόνο κατά την οδική συμπεριφορά οχημάτων, αλλά και οπτικά φαίνεται το ανάγλυφο της στρώσης κυκλοφορίας του δρόμου(τελική επιφάνεια).
3. Η απαίτηση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης στην περιοχή του κτιρίου του Ο.Α.Ε.Δ. προκύπτει από οδηγίες της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου Δ. Ελλάδος & Ιονίου, αποτυπώνεται σε έγγραφα – προτάσεις του αναδόχου
στον ογκωδέστατο φάκελο του έργου, τα οποία δεν ελήφθησαν υπ΄ όψιν.

Επομένως σαφέστατα προκύπτει ότι η Συντήρηση και η Κυκλοφοριακή Ρύθμιση για την ακριβώς περιγραφόμενη περιοχή του Ασπροχώματος ανήκει στον Δήμο Καλαμάτας. Τα πραγματικά περιστατικά που αναλύσαμε προσωποποιούν τις μεγάλες ευθύνες του κ. Νίκα για την προχειρότητα και την ελαφρότητα του σχεδιασμού.

Καλούμε την Δημοτική Αρχή να αντιληφθεί έστω και τώρα, τις ουσιαστικές ευθύνες του λειτουργήματος που ασκεί. Αυτό θα την διευκολύνει να προσδιορίσει άμεσα την στάση της, τόσο για το μέλλον της, όσο και για το μέλλον της Καλαμάτας”.

To Top