ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι αλλαγές φέρνει το ν/σ του ΥΠΕΝ στα νυχτερινά τιμολόγια;

Το νομοσχέδιο που υπέβαλε σε δημόσια διαβούλευση το ΥΠΕΝ φέρνει σημαντικές μειώσεις στο νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Χθες υπεβλήθη προς δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ».

Το νέο νομοσχέδιο για την αγορά ενέργειας, μεταξύ άλλων, φέρνει σημαντικές μειώσεις για το νυχτερινό τιμολόγιο. Πιο συγκεκριμένα μειώνονται οι χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας σε συγκεκριμένες καταναλώσεις.

Οι μειώσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο αφορούν τη δεύτερη (1.601 – 2.000 kWh) και τρίτη (2.001 kWh και άνω) κλίμακα καταναλώσεων της χαμηλής τάσης. Δηλαδή στα νοικοκυριά που έχουν υψηλή κατανάλωση κυρίως λόγω συσκευών θέρμανσης, π.χ. όπως αντλίες θερμότητας.

Δηλαδή στη δεύτερη κλίμακα (1.601 – 2.000 kWh) η νυχτερινή χρέωση της κιλοβατώρας μειώνεται από 0,05 ευρώ στα 0,015 ευρώ και για την τρίτη κλίμακα (2.001 kWh και άνω) η χρέωση ανά κιλοβατώρα μειώνεται στα 0,03 από 0,085 ευρώ.

Αναλυτικά το άρθρο 15 του ν/δ:

Μείωση Νυχτερινού Τιμολογίου

Οι μοναδιαίες χρεώσεις (σε ευρώ) του ανταλλάγματος για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που αφορούν την 2η και 3η κλίμακα της κατηγορίας Καταναλωτών «Οικιακής Χρήσης ΧΤ (Καταναλώσεις Νύχτας)» του πίνακα της παρ. 1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), ως ισχύει, τροποποιούνται ως εξής:

1601-2000 KWH/ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑ    15,00
2001-ΑΝΩ kWh/τετραμηνία    30,00

 

energyin.gr

Τι αλλαγές φέρνει το ν/σ του ΥΠΕΝ στα νυχτερινά τιμολόγια;
To Top