Υγεία

Αγροτικοί Γιατροί Μεσσήνης και Αγ.Νικολάου: Επικρατεί εκρηκτική κατάσταση στις δομές υγείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 6ΗΣ ΥΠΕ

Στις 18/2/2020 στάλθηκε στο Κέντρο Υγείας Μεσσήνης έγγραφο από τη διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, με το οποίο κοινοποιήθηκε ότι “όπου υπάρχει ανάγκη κάλυψης εφημεριακών αναγκών των Νοσοκομείων ή άλλων Κέντρων Υγείας από ιατρούς που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, θα μετακινούνται με απόφαση Διοικητή”.

Η παραπάνω απόφαση στηρίζεται στο άρθρο 130 του πολυνομοσχεδίου που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιείται από τη σημερινή κυβέρνηση, το οποίο προβλέπει τη μετακίνηση γιατρών και χωρίς τη δική τους θέληση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μονάδες υγείας που υπάγονται στην ίδια Διοίκηση. Ουσιαστικά, αυξάνουν την κινητικότητα των γιατρών με στόχο να μπαλώσουν κενά.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στις δομές υγείας της περιοχής. Στο Γ.Ν. Καλαμάτας υπάρχει δραματική μείωση του αριθμού των υπηρετούντων γιατρών σε βασικές ειδικότητες, όπως η Παθολογία, η Χειρουργική, η Καρδιολογία, την οποία έχει επισημάνει και το Σωματείο Ειδικευμένων Γιατρών ΕΣΥ Νομού Μεσσηνίας.
Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται και λόγω των κενών που υπάρχουν στα Κέντρα Υγείας της περιοχής, σε ειδικευμένους γιατρούς και κυρίως σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν περιστατικά, να παρέχονται υπηρεσίες που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Συγκεκριμένα, στο Κέντρο Υγείας Μεσσήνης, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις κενές θέσεις που καλύπτονταν από γενικούς γιατρούς, από τις οποίες μία θα προκηρυχθεί ως θέση αγροτικού γιατρού (με θητεία ενός χρόνου).

Δε διενεργείται καμία απεικονιστική ή εργαστηριακή εξέταση, αφού τα μηχανήματα είναι πλέον μη λειτουργικά και δεν υπάρχει το αντίστοιχο προσωπικό.

Ερχόμαστε συχνά στη θέση να δουλεύουμε με ελλείψεις σε στοιχειώδη υλικά, όπως μάσκες.
Στο ‘’εφημερείο’’ του Λογγά εφημερεύει αποκλειστικά ένας γιατρός σε κάθε εφημερία, ειδικός ή αγροτικός!
Η κατάσταση δεν διορθώνεται με την προσπάθεια της 6ης ΥΠΕ να καλύψει ”τρύπες”, αναγκάζοντας ακόμη και αγροτικούς γιατρούς (που κατά κύριο λόγο δεν έχουν εκπαίδευση ειδικότητας) να εφημερεύουν στα ΤΕΠ του νοσοκομείου, αντιμετωπίζοντας επείγοντα περιστατικά.

Υποβαθμίζουν επικίνδυνα το επίπεδο των Υπηρεσιών Υγείας, εκθέτουν ασθενείς και γιατρούς! Ειδικά όταν οι εφημερίες που καλούμαστε να κάνουμε, ως αγροτικοί γιατροί, καλύπτονται – για παράδειγμα- από έναν και μόνο ειδικό παθολόγο, που έχει ταυτόχρονα στην ευθύνη του τους νοσηλευόμενους ασθενείς στην Παθολογική Κλινική, τους ασθενείς που προσέρχονται στο Παθολογικό Τμήμα του ΤΕΠ, τις διακομιδές ασθενών εκτός νομού κ.ά.
Η πιθανότητα ιατρικού λάθους πολλαπλασιάζεται, με όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό για την υγεία των ασθενών μας αλλά και για μας ως νέους γιατρούς. Η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ φέρει την αποκλειστική ευθύνη, αν προχωρήσει σε υλοποίηση της απόφασής της.

Για όλα τα παραπάνω:
· Θεωρούμε ότι μόνη ουσιαστική λύση είναι η πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού, ώστε να καλυφθούν τα κενά.
· Δηλώνουμε ότι δε θα δεχθούμε να εφημερεύουμε χωρίς την κάλυψη ειδικευμένου γιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας, στο εκάστοτε τμήμα που εφημερεύουμε, κλινική ή ΤΕΠ. Δεν αρκεί ένας ειδικευμένος για την κάλυψη όλων των τμημάτων.
· Να σταματήσει η κατάσταση με το ‘’εφημερείο’’ του Λογγά. Κάλυψη κάθε εφημερίας και από ειδικευμένο γιατρό.

Οι αγροτικοί γιατροί του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης και του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου.

Αγροτικοί Γιατροί Μεσσήνης και Αγ.Νικολάου: Επικρατεί εκρηκτική κατάσταση στις δομές υγείας
To Top