ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτοί είναι οι ανάδοχοι για 4 έργα της ΔΕΥΑΚ

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ συνεδρίασε τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου, λαμβάνοντας αποφάσεις, μεταξύ άλλων και για τα εξής θέματα, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Νίκο Μπασακίδη:

1.Έργο: «Αποχέτευση ομβρίων ζώνης V, VI & VII Δήμου Καλαμάτας(Νησάκι)»

Ο διαγωνισμός με Προϋπολογισμό 600.000€ πλέον ΦΠΑ έγινε στις 29/10/18 και υποβλήθηκαν 12 προσφορές.
Μετά τον έλεγχο των προσφορών και των εγγυητικών επιστολών, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ ανάδειξε ως προσωρινό μειοδότη την ατομική εργοληπτική επιχείρηση «Ιωάννης Παναγιώτου Τσούσης» με συνολικό ποσό προσφοράς 232.201,22€ πλέον ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης 61,30%.
Το έργο θα ξεκινήσει, μετά την ανάδειξη του οριστικού μειοδότη και τον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στις αρχές του νέου χρόνου.

2. Έργο: «Κατασκευή Συλλεκτήρα Αγωγού Ομβρίων οδού Σπάρτης»

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ ενέκρινε την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., όπως αυτή εγκρίθηκε με την 554/18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο της οποίας η ΔΕΥΑΚ θα υλοποιήσει το έργο «Κατασκευή συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων οδού Σπάρτης» και για το οποίο έργο ο Δήμος Καλαμάτας, έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με ποσό 2.000.000 €.

3.Έργο: «Υδροδότηση Οικισμών Μενινών-Κάτω Καρβελίου και Αγίου Φανουρίου»

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ανάδειξης οριστικού αναδόχου του έργου που είχε προϋπολογισμό 370.000€ πλέον ΦΠΑ, οπότε ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία «Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών Τσερπές-Κωτσάκης-Παπαδέας Ο.Ε.» με συνολικό ποσό προσφοράς 191.680,41€ πλέον ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης 48,19%.
Το έργο θα ξεκινήσει, μετά τον προσυμβατικό έλεγχο του Επιτρόπου, έως τις αρχές του νέου χρόνου.

4. Έργο: «Κατασκευή δικτύου ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δ. Καλαμάτας Α΄Φάση»

Ο ανάδοχος του παραπάνω έργου «Χρονόπουλος Α.Τ.Κ.Ε.Ε.» με αίτηση του ζήτησε και έλαβε από το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ, παράταση χρόνου ολοκλήρωσης του έργου έως την 31/12/2018, επειδή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα, που δυσκόλεψαν και συνεχίζουν να δυσκολεύουν την ομαλή πορεία του έργου (απαλλοτριώσεις, εγκρίσεις, νέες απρόβλεπτες εργασίες κ.λ.π.).

Έως σήμερα ο ανάδοχος έχει ολοκληρώσει τους συλλεκτήρες Σ3 και Σ4, τους σωληνωτούς αγωγούς 1.2, 3.3, 5.2 και 3.2 πλην 200 m εντός των ορίων ΜΟΡΕΑ, καθώς και αγωγό επί των αγροτικών οδών και μέρους της ΠΕΟ, μήκους 400 m από τα 700 m του συλλεκτήρα Σ1.

5. Έργο: «Επισκευή κτηρίου για την μετεγκατάσταση γραφείων της ΔΕΥΑΚ-Συνδέσμου Ύδρευσης»

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ αποφάσισε, μετά από τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, την οριστική κατακύρωση του έργου, πού είχε αρχικό προϋπολογισμό 950.000€ πλέον ΦΠΑ, στην εταιρεία «Χρονόπουλος ΑΤΚΕΕ» με ποσό προσφοράς 527.862,82€ πλέον Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 44,44 %. Το έργο θα ξεκινήσει μετά τον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Διαβάστε και αυτό:

Έτσι θα γίνει το νέο κτήριο της ΔΕΥΑΚ!

Αυτοί είναι οι ανάδοχοι για 4 έργα της ΔΕΥΑΚ
To Top