Yποδομές

Αυτά είναι τα 137 κτήρια του Δήμου Καλαμάτας για προσεισμικό έλεγχο-Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΕ

Σε προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΕ προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου οι μηχανικοί του να  προχωρήσουν σε προσεισμικό έλεγχο 137 κτηρίων του Δήμου Καλαμάτας, κυρίως Σχολείων αλλά και άλλων δημοτικών κτηρίων (πχ. κτήριο Φιλαρμονικής, Ωδείου, Εικαστικό Εργαστήριο, Κοινοτικά Καταστήματα, Παλιά σχολεία, ιστορικό Δημαρχείο, Κλειστό στο Στάδιο, Κλειστό Γυμναστήριο στο πρώην Πολυκλαδικό, κτήριο Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κτλ)

Η προγραμματική σύμβαση θα έχει διάρκεια 3 μήνες  ως την ολοκλήρωση του έργου και πηγή χρηματοδότησης το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” , με 41.475 ευρώ.

H EIΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μεταξύ άλλων στην εισήγησή του στην Οικονομική Επιτροπή ο αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης αναφέρει τα εξής:

“Η περιοχή της Μεσσηνίας ανήκει στη 2η Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας ( 0,24g – EAK 2000) και έχει δοκιμαστεί από τον καταστροφικό σεισμό του 1986, ώστε να καθίσταται απόλυτα αναγκαίο να πραγματοποιηθεί προσεισμικός έλεγχος των σχολικών κτιρίων και άλλων υποδομών του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να εντοπιστούν κτίρια τα οποία ίσως να μην έχουν την απαιτούμενη συμπεριφορά σε περίπτωση σεισμού.

Αναλυτικότερα:
Ο Δήμος Καλαμάτας στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα
προτεραιότητας : «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», υπέβαλε πρόταση για την υλοποίηση του έργου: «Δράσεις για υποδομές του Δήμου Καλαμάτας που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας» με α) Υποέργο 1: «Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας».

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο της προτεινόμενης Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων
με σκοπό την υλοποίηση του έργου “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας” από το ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση και ολοκλήρωση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών (σχολικές μονάδες και άλλα δημοτικά κτίρια) ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας, βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π)…”.

Όπως επισημαίνεται στο προσχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ΤΕΕ: “Οι υποδομές που υποβάλλονται αφορούν κτίρια κατασκευασμένα κατά ένα μεγάλο ποσοστό με προηγούμενα θεσμικά πλαίσια και παλαιότερους κανονισμούς ή και ακόμα χωρίς αντισεισμικό κανονισμό.
Η απουσία τακτικής συντήρησης των σχολικών υποδομών, σε συνδυασμό με την μεγάλη ηλικία σημαντικού αριθμού κτιρίων και την γήρανση/φυσιολογική φθορά των δομικών υλικών έχουν επιδεινώσει ιδιαίτερα την κατάσταση.
Οι επιπτώσεις του έργου είναι πολύ σημαντικές διότι:

• Θα γίνει για πρώτη φορά μία ολοκληρωμένη καταγραφή και αξιολόγηση τηςυφιστάμενης κατάστασης όλων των σχολικών κτιρίων του Δήμου Καλαμάτας αλλά και διάφορων άλλων δημοτικών κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες, κοινωνικές δομές, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

• Ο Δήμος Καλαμάτας θα γνωρίζει ποια σχολικά κτίρια είναι ασφαλή καθώς και σε ποιά κτίρια πρέπει να γίνουν επεμβάσεις ώστε να καταστούν ασφαλή και λειτουργικά

• Θα γνωρίζει τον βαθμό αναβάθμισης που απαιτείται των σχολικών και άλλων κτιρίων, ώστε να καλυτερεύσει την ποιότητα ζωής των μαθητών, των καθηγητών και των επισκεπτών.

• Με την δράση της ενημέρωσης- πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης θα ενισχύσει το επίπεδο ετοιμότητας των πολιτών σε περίπτωση σεισμού.

Στο παρόν αναπτύσσεται το πρώτο στάδιο του Προσεισμικού Ελέγχου των κτιρίων Δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης, δηλαδή ο Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος ή Ταχύς Οπτικός Έλεγχος που αποτελεί το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης.
Ο Ταχύς Οπτικός Έλεγχος (ΤΟΕ) γίνεται σε όλα τα κτίρια Δημόσιας ή κοινωφελούς χρήσης και αποσκοπεί στην καταγραφή των κτιρίων αυτής της κατηγορίας και στην πρώτη αποτίμηση της σεισμικής των ικανότητας, με βάση στοιχεία που συλλέγονται και καταγράφονται στο ειδικό ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ που περιέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Ο έλεγχος των κτιρίων γίνεται από διμελείς επιτροπές μηχανικών (μέλη του ΤΕΕ με το οποίο συνάπτεται και η παρούσα προγραμματική σύμβαση), εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (απόφοιτος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), ενώ ο δεύτερος μπορεί να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός (απόφοιτος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), κατά προτίμηση Αρχιτέκτων ή Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός.
Για κάθε κτίριο που ελέγχεται, συμπληρώνεται ένα Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων.

ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ

Κατάλογος των κτιριακών υποδομών του Δήμου Καλαμάτας που περιλαμβάνονται στο
αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης

1 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
3 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
4 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
5 5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
6 6ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
7 7ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΡΓΑ
8 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
9 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
10 3ο & 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
11 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
12 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
13 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
14 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
15 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
16 9ο & 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
17 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
18 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
19 12ο ΝΗΠΑΙΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
20 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
21 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
22 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
23 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
24 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
25 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
26 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
27 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
28 24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
29 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
30 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΕΙΑΣ
31 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ
32 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
33 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΓΑΣ
34 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (εντός 120 ΠΕΑ)
35 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ
36 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΪΚΩΝ
37 10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
38 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
39 30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
40 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
41 50 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
42 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
43 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
44 80 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
45 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
46 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
47 110 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
48 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
49 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
50 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
51 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
52 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
53 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
54 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
55 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
56 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
57 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
58 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
59 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΟΣ
60 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ
61 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ
62 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
63 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΓΑΣ
64 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ
65 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΪΚΩΝ
66 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
67 ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
68 10 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ
69 Ιο ΕΠΑΛ & 2ο ΕΠΑΛ & ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ & Ιο ΕΚ Καλαμάτας
70 10 ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
71 2ο ΛΥΚΕΙΟ & 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
72 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
73 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
74 4ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
75 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
76 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
77 5ο ΛΥΚΕΙΟ & 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
78 6ο ΛΥΚΕΙΟ & ΣΔΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΙΕΚ
79 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
80 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ
81 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΦΑΡΩΝ
82 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
83 ΕΕΕΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
84 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ
85 ΛΥΚΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ
86 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
87 ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
88 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ – ΖΟΥΜΠΟΥΛΕΙΟ
89 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
90 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
91 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
92 ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΑΣΤΗΡΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
93 ΚΕΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
93 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
95 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΥ
96 Άγιος Φλώρος Ι.παλιό σχολείο και 2.κοινοτικό κατάστημα (εφάπτονται)
97 ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
98 ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

99 ΑΛΩΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
100 ΑΜΦΕΙΑ ΑΝΩ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
101 ΑΜΦΕΙΑ ΑΝΩ ΣΧΟΛΕΙΟ
102 ΑΜΦΕΙΑ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΕΙΟ
103 ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
104 ΑΡΙΟΧΩΡΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
105 ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ
106 ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
107 ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΙ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
108 ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
109 ΒΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΚΕΠ – ΙΑΤΡΕΙΟ
110 Μ.ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
111 ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
112 ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
113 ΘΟΥΡΙΑ ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
114 ΚΑΡΒΕΛΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
115 ΚΑΡΒΕΛΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
116 ΛΑΔΑΣ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
117 ΝΕΔΟΥΣΑ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
118 ΝΕΔΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
119 ΠΗΓΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
120 ΠΗΓΕΣ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
121 ΠΗΔΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
122 ΠΗΔΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
123 ΠΟΛΙΑΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – ΙΑΤΡΕΙΟ
124 ΠΟΛΙΑΝΗ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
125 ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
126 ΑΙΘΑΙΑ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
127 ΑΝΘΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
128 ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
129 ΑΡΦΑΡΑ ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΚΕΠ
130 ΜΙΚΡΟΜΑΝΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
131 ΠΛΑΤΥ “ΜΑΝΤΖΕΙΟ” ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
132 ΑΜΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
133 ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
134 ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
135 ΘΟΥΡΙΑ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΑΣΟ
136 ΑΡΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
137 ΑΡΙΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ “ΤΣΙΤΟΥΡΑ” ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Αυτά είναι τα 137 κτήρια του Δήμου Καλαμάτας για προσεισμικό έλεγχο-Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΕ
To Top