ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αύξηση των πιστώσεων και ικανοποίηση των αιτήσεων των αγροτών για Σχέδια Βελτίωσης ζητά ο Λαμπρόπουλος

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ : κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Αύξηση των πιστώσεων για ικανοποίηση των αιτήσεων των αγροτών, που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της υπ. Αριθμ. 534/2023 Πρόσκλησης για Σχέδια Βελτίωσης.

Με βάση τη Δράση 4.1.5. «Υλοποίηση Επενδύσεων, με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, και στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 534/2023 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης, υπεβλήθησαν σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου 805 αιτήσεις και ικανοποιούνται μόνο 301, δηλαδή ποσοστό δικαιούχων 37,9%.

Για τον Νομό Μεσσηνίας υπεβλήθησαν 256 αιτήσεις και οι δικαιούχοι είναι μόνο 107, ποσοστό 41,80%.
Επειδή, η στήριξη του Πρωτογενή Τομέα, είναι πλέον εθνική ανάγκη και προτεραιότητα, πρέπει να ενισχυθεί ο αγροτικός πληθυσμός και οι νέοι μας, προκειμένου να ανακόψουμε και την πορεία ερήμωσης της υπαίθρου, απαιτείται γενναία απόφαση της Κυβέρνησης, με αύξηση των πιστώσεων στην εν λόγω δράση.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,

Πρόκειται να αποφασίσει την διάθεση επιπλέον πιστώσεων για την ικανοποίηση των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της υπ. Αριθμ. 534/2023 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για τους Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος

Αύξηση των πιστώσεων και ικανοποίηση των αιτήσεων των αγροτών για Σχέδια Βελτίωσης ζητά ο Λαμπρόπουλος

Δημοφιλέστερα

To Top