Τουρισμός

Άδεια για τουριστικές κατοικίες στη Στούπα

Άδεια δόθηκε για τη λειτουργία νέων τουριστικών κατοικιών στη Στούπα Δυτικής Μάνης.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ενέκρινε Αρχιτεκτονική Μελέτη που αφορά σε τακτοποίηση οικοδομικών υπερβάσεων σε υφιστάμενο ισόγειο κατάστημα, αλλαγή της χρήσης του σε δύο επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες και ανέγερσης σε επαφή τριών διωρόφων επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Κ. Μπαλακτάρης και ΣΙΑ Ο.Ε., εντός του οικισμού Στούπας στη Δυτική Μάνη.

Άδεια για τουριστικές κατοικίες στη Στούπα
To Top