ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΔΕΔΥ: Για πρώτη φορά η συνδιάσκεψή της στην Καλαμάτα με 200 σύνεδρους

Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της ΑΔΕΔΥ στην Καλαμάτα την Παρασκευή και το Σάββατο 19-20 Νοεμβρίου 2021 στο Ξενοδοχείο Elite City Resort

Θέματα της Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης είναι τα εξής:
– Διαμόρφωση της πολιτικο-συνδικαλιστικής δράσης της ΑΔΕΔΥ για τη νέα συνδικαλιστική χρονιά
– Νόμος για τα εργασιακά (Ν.4808/2021)
– Πρόγραμμα Δράσης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021

16:00 – 16:30: Εγγραφή Συνέδρων
16:30 – 16:45: Έναρξη Εργασιών Συνδιάσκεψης – Χαιρετισμοί
16:45 – 17:15: Εισηγητική ομιλία του Προεδρεύοντος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Δημήτρη Μπράτη
17:15 – 17:35: Μητρόπουλος Αλέξης, Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ – Εισήγηση με θέμα: «Νόμος 4808/21: ανάπτυξη με ρήτρα φθηνής
απασχόλησης (Working poverty employment) και χωρίς συνδικάτα (non Union Development)»
17:35 – 17:55: Παναγοπούλου Μαργαρίτα, νομική σύμβουλος ΑΔΕΔΥ – Εισήγηση με θέμα: «Ν. 4808/21: Η αποψίλωση των
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και η πλήρης κατάλυση του δικαιώματος στην απεργία».
17:55 – 18:30: Ερωτήσεις συνέδρων – Απαντήσεις εισηγητών
18:30 – 20:15: Τοποθετήσεις παρατάξεων
20:15 – 21:00: Τοποθετήσεις προεδρείων Ομοσπονδιών
Λήξη Εργασιών Πρώτης Ημέρας της Συνδιάσκεψης

Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021
09:00 – 15:00: Τοποθετήσεις Προεδρείων Ομοσπονδιών, Προέδρων Νομαρχιακών Τμημάτων, μελών εκτελεστικής Επιτροπής και
Γενικών Συμβούλων
15:00 – 15:20: Δευτερολογία του Προεδρεύοντος της Εκτελεστικής Επιτροπής
15:20 – 16:00: Προτάσεις συνδιάσκεψης για το Γενικό Συμβούλιο
Λήξη Εργασιών Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης

To Top