Επιχειρείν

“Αχίλλειον”: Υπογράφηκε η σύμβαση για την εκμίσθωσή του

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, και ο νόμιμος εκπρόσωπος του μισθωτή υπέγραψαν σήμερα, Πέμπτη 2 Μαΐου 2019, σύμβαση για την εκμίσθωση του δημοτικού κτηρίου «Αχίλλειον», που βρίσκεται επί των οδών Αριστομένους, Πολυβίου και Καπετάν Κρόμπα.

Σε πλειοδοτικό διαγωνισμό που διενήργησε ο Δήμος Καλαμάτας, μισθωτής αναδείχθηκε η εταιρεία POP-AIR Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Ένδυσης, που προσέφερε μίσθωμα 2.420 ευρώ το μήνα, και για τα 3 πρώτα έτη ισχύει περίοδος χάριτος όσον αφορά στην καταβολή μισθωμάτων.  Η σύμβαση μίσθωσης έχει διάρκεια 25 ετών και η μισθώτρια εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε επισκευή – ανακαίνιση του διατηρητέου κτηρίου, εξασφαλίζοντας η ίδια τις αναγκαίες άδειες.

Το κτήριο είναι διώροφο νεοκλασικό με υπόγειο, ενώ η μεικτή επιφάνεια υπογείου, ισογείου, παταριών & Α΄ ορόφου ανέρχεται σε 1.306,18 τ.μ.
Όπως επισημαίνεται από τον Δήμο Καλαμάτας, το «Αχίλλειον» θα χρησιμοποιηθεί για χρήσεις επιτρεπτές από το ΓΠΣ Δήμου Καλαμάτας και συμβατές με τον χαρακτήρα του διατηρητέου.

Ο Δήμαρχος τόνισε πως είναι ικανοποιημένος από την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Επεσήμανε δε ότι “η ανακατασκευή και η λειτουργία του «Αχιλλείου» θα δώσει θέσεις εργασίας και θα προσθέσει οικονομική ζωντάνια στον πεζόδρομο Αριστομένους”.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ “ΧΑΡΙΤΟΣ” ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ

Ο Δήμος Καλαμάτας δίνει στον ενοικιαστή- επενδυτή περίοδο αναβολής 3 ετών, που σημαίνει ότι το πρώτο ενοίκιο ο ενοικιαστής θα το καταβάλλει μετά από 3 χρόνια και συγκεκριμένα τον 37ο μήνα από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Που σημαίνει ότι ο Δήμος δίνει ένα εύλογο περιθώριο στον επενδυτή και μια οικονομική ανάσα, 86.400 ευρώ, μιας και αυτός θα προβεί εξ ολοκλήρου σε εργασίες επισκευής και ανακαίνισης του κτηρίου. Άλλωστε ο ενοικιαστής-επενδυτής θα πρέπει να προβεί σε εκτεταμένες εργασίες, πάντα με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και ιστορία του κτηρίου.

1.306 τ.μ. ΘΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Το κτίριο είναι διώροφο νεοκλασικό με υπόγειο, εντός οικοπέδο υ επιφάνειας κατά μεν το συμβόλαιο αγοράς 364,33 τ. μ., κατά δε τα στοιχεία της πρότασης αξιοποίησης 367,72 τ.μ.
Η μικτή επιφάνεια Υπογείου, Ισογείου, Παταριών & Α’ ορόφου ανέρχεται σε 1.306,18 τ.μ.
Το προς εκμίσθωση κτίριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο και έργο τέχνης με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού
ΥΠΠΟ/ΔΙΔΑΠ/Γ/1778/31869 (ΦΕΚ 467-τεύχος Β /28.08.1987), μαζί με άλλα 86 ιστορικά κτήρια της πόλης της Καλαμάτας, μεταξύ των οποίων και τα δύο που έχουν ήδη εκμισθωθεί [Βασιλικόν, κτήριο Αναγνωστοπούλου].
Ως επιτρεπόμενες χρήσεις του κτιρίου καθορίζονται αυτές που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Δήμου Καλαμάτας (ΦΕΚ/ΑΑΠ/77/3.5.2011), συμβατές με τον χαρακτήρα του διατηρητέου κτιρίου.

ΜΕΣΑ ΣΕ 36 ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Ο ενοικιαστής υποχρεούται να υποβάλει στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας προς έγκριση, μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του κτηρίου, συνοπτική περιγραφή των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης που θα κάνει καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που δεν θα υπερβαίνει τους 36 μήνες από της παραλαβής του κτηρίου.

ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Τέλος, η συντήρηση του ακινήτου θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες του μισθωτή. Για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης από πλευράς του Δήμου δεν υπάρχει καμία υποχρέωση συντήρησης, αντικατάστασης ή επισκευής ζημιών του μισθίου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του.

 

“Αχίλλειον”: Υπογράφηκε η σύμβαση για την εκμίσθωσή του
To Top