Yποδομές

Αχίλλειον: Δημοπρασία για την ενοικίασή του από 2.000 ευρώ το μήνα

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Μετά το “ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ” στον πεζόδρομο Αριστομένους και το κτήριο Αναγνωστοπούλου στην Φαρών και Ασίνης ο Δήμος Καλαμάτας προχωρά στην αξιοποίηση ενός ακόμα διατηρητέου δημοτικού κτηρίου της Καλαμάτας, του ιστορικού ξενοδοχείου “Αχίλλειον”, ώστε να νοικιαστεί και να λειτουργήσει πάλι ως ξενοδοχείο.

Ο Δήμος Καλαμάτας λοιπόν διακηρύσσει Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την:
Εκμίσθωση με σκοπό την πλήρη επισκευή – ανακαίνιση και αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ», με πρόσοψη επί των οδών Αριστομένους 3, Καπετάν Κρόμπα και Πολυβίου, στο Ο.Τ. 305 του σχεδίου πόλης της Καλαμάτας.

Όπως επισημαίνεται, η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διενεργηθεί στις 25 Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Καλαμάτας (2ος όροφος)- οδός Αθηνών 99, γρ. 2 13, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟ ΤΑ 2.000 ΕΥΡΩ/ΜΗΝΑ Η ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για τη μίσθωση του αναφερόμενου ακινήτου ορίζεται το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000€) δηλαδή δυο χιλιάδες ευρώ (2.000 €)/ μήνα .

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο (ετήσιου) μισθώματος πρώτης προσφοράς, ήτοι δυο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 2.400€.

Να επισημάνουμε εδώ ότι το ποσό 2.000/μήνα προέκυψε από το 8% της αντικειμενικής αξίας του κτηρίου, όπως αυτή προκύπτει από τα σχετικά φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συντάχθηκαν από συμβολαιογράφο.

Το ενοίκιο που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για τρία έτη και θα αναπροσαρμόζεται ανά διετία.Το ενοίκιο θα είναι μηνιαίο και θα προκαταβάλλεται από τον ενοικιαστή στο Ταμείο του Δήμου Καλαμάτας ή σε λογαριασμό που θα υποδειχθεί από τον εκμισθωτή (Δήμο Καλαμάτας) το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ο Δήμος Καλαμάτας δίνει στον υποψήφιο ενοικιαστή-επενδυτή περίοδο χάριτος 3 ετών, που σημαίνει ότι το πρώτο ενοίκιο ο ενοικιαστής-επενδυτής θα το καταβάλλει μετά από 3 χρόνια και συγκεκριμένα τον 37ο μήνα από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Που σημαίνει ότι ο Δήμος δίνει ένα εύλογο περιθώριο στον υποψήφιο επενδυτή και μια οικονομική ανάσα, 72.000 ευρώ, μιας και αυτός θα προβεί εξ ολοκλήρου σε εργασίες επισκευής και ανακαίνισης του κτηρίου. Άλλωστε ο υποψήφιος ενοικιαστής-επενδυτής θα πρέπει να προβεί σε εκτεταμένες εργασίες, πάντα με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και ιστορία του κτηρίου προκειμένου να αναβιώσει πάλι η χαμένη του αίγλη.

ΣΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα 25 χρόνια για όλες τις συμβατές με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο χρήσεις, ενώ κατ’ εξαίρεση ορίζονται τα 50 χρόνια σε περίπτωση που αξιοποιηθεί για τουριστική χρήση (ξενοδοχείο).

1.306 τ.μ. ΘΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Το κτίριο είναι διώροφο νεοκλασικό με υπόγειο, εντός οικοπέδου επιφάνειας κατά μεν το
συμβόλαιο αγοράς 364,33 τ. μ., κατά δε τα στοιχεία της πρότασης αξιοποίησης 367,72 τ.μ.
Η μικτή επιφάνεια Υπογείου, Ισογείου, Παταριών & Α’ ορόφου ανέρχεται σε 1.306,18 τ.μ.
Το προς εκμίσθωση κτίριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο και έργο τέχνης με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού
ΥΠΠΟ/ΔΙΔΑΠ/Γ/1778/31869 (ΦΕΚ 467-τεύχος Β /28.08.1987), μαζί με άλλα 86 ιστορικά κτήρια της πόλης της Καλαμάτας, μεταξύ των οποίων και τα δύο που έχουν ήδη εκμισθωθεί [Βασιλικόν, κτήριο Αναγνωστοπούλου].
Ως επιτρεπόμενες χρήσεις του κτιρίου καθορίζονται αυτές που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Δήμου Καλαμάτας (ΦΕΚ/ΑΑΠ/77/3.5.2011), συμβατές με τον χαρακτήρα του διατηρητέου κτιρίου.

Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμάτας, με την οποία εγκρίθηκε η μακροχρόνια εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» του Δήμου Καλαμάτας ενώ έχουν καθοριστεί από την Οικονομική Επιτροπή και οι όροι της Διακήρυξης.

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

Στον μισθωτή και στους νόμιμους διαδόχους του, παρέχεται το δικαίωμα υπεκμίσθωσης του κτιρίου είτε ολοκλήρου είτε αυτοτελών τμημάτων αυτού.
Επίσης επιτρέπεται η ένταξη της επισκευής και ανακαίνισης του κτιρίου σε επιχορηγούμενα πρόγραμμα ευρωπαϊκά ή εθνικά (ΕΣΠΑ κ.λπ.) ή σε αναπτυξιακό νόμο.

ΜΕΣΑ ΣΕ 36 ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Ο ενοικιαστής-επενδυτής υποχρεούται να υποβάλει στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας προς έγκριση, μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του κτηρίου, συνοπτική περιγραφή των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης που θα κάνει καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που δεν θα υπερβαίνει τους 36 μήνες από της παραλαβής του κτηρίου.

ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Τέλος, η συντήρηση του ακινήτου θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες του μισθωτή. Για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης από πλευράς του Δήμου δεν υπάρχει καμία υποχρέωση συντήρησης, αντικατάστασης ή επισκευής ζημιών του μισθίου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του.

ΠΛΗΘΩΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Να σημειωθεί ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια-δικαιολογητικά για συμμετοχή στη δημόσια δημοπρασία είναι πολύ αυστηρά και πρέπει να κατατεθούν όλα [φορολογική, ασφαλιστική, δημοτική ενημερώτητα, απόσπασμα ποινικού μητρώου, εγγυητική επιστολή, όχι ληξιπρόθεσμες οφειλές στον Δήμο Καλαμάτας, πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ ότι δεν έχει πτωχεύσει κ.α.] σε σφραγισμένο φάκελο, σε διαφορετική περίπτωση αποκλείεται ο ενδιαφερόμενος επενδυτής.

Μαίρη Περδικέα

Αχίλλειον: Δημοπρασία για την ενοικίασή του από 2.000 ευρώ το μήνα
To Top