ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παρατείνεται η ημερομηνία για τη δήλωση επαγγελματικών λογαριασμών

ΑΑΔΕ: Παρατείνεται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019 η δήλωση των επαγγελματικών λογαριασμών στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής.

Αναλυτικά, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την παράταση της προθεσμίας. Όπως αναφέρεται στην συγκεκριμένη απόφαση:

Άρθρο 1

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5α της αριθμ. 45231/20-04-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018/28.8.2018 (ΦΕΚ Β΄ 3965) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν έως την 15η Ιανουαρίου 2019».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 5α της αριθμ. 45231/20-04-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018/28.8.2018 (ΦΕΚ Β΄ 3965) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν έως την 15η Ιανουαρίου 2019».

ΑΑΔΕ: Παρατείνεται η ημερομηνία για τη δήλωση επαγγελματικών λογαριασμών
To Top