ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Τι έδειξαν οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων

Τα αποτελέσματα του έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων για το 2018 έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πιο αναλυτικά, την περσινή χρονιά η Δ.ΕΣ.ΥΠ.:
Διενήργησε 143 ελέγχους που αφορούσαν, κυρίως, προκαταρκτικές εξετάσεις, ένορκες διοικητικές εξετάσεις και έρευνες, από τους οποίους σε 19 περιπτώσεις προέκυψαν πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα για 43 υπαλλήλους και οι υποθέσεις απεστάλησαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες προκειμένου να επιληφθούν της περαιτέρω πειθαρχικής διαδικασίας και δίωξης.
Διενήργησε 43 επιτόπιους αιφνιδιαστικούς ελέγχους, για αποκάλυψη παραβατικής συμπεριφοράς.
Καταλόγισε σε βάρος υπαλλήλων 26.189.400 ευρώ (πλέον προσαυξήσεων), κυρίως από παράνομες επιστροφές Φ.Π.Α.
Ολοκλήρωσε 14 εισαγγελικές παραγγελίες και οι πορισματικές εκθέσεις των οικονομικών επιθεωρητών διαβιβάστηκαν στους αρμόδιους εισαγγελικούς λειτουργούς.
Διενήργησε και ολοκλήρωσε 133 Ελέγχους Περιουσιακής Κατάστασης (ΕΠΚ) σε υπαλλήλους, από τους οποίους προέκυψε ότι για εννέα υπαλλήλους δεν δικαιολογήθηκε η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων τους, συνολικού ποσού 4.471.708 ευρώ.
Οι φάκελοι των υποθέσεων διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Υποδέχθηκε 306 καταγγελίες, δημιούργησε αντίστοιχους φακέλους υποθέσεων, προέβη σε αξιολόγησή τους και δρομολόγησε τους φακέλους αρμοδίως, για τις προβλεπόμενες ενέργειες (έκδοση εντολών προκαταρκτικών εξετάσεων, ΕΠΚ. κλπ).
Υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε. έχει ως αποστολή:
τον εντοπισμό, καθώς και την άμεση διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων διαφθοράς που συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων σε ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα, ιδιαίτερης βαρύτητας, ο κολασμός των οποίων επιφέρει αυστηρότατες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, που συναρτώνται με την ίδια υπηρεσιακή υπόσταση του υπαλλήλου,
τον Έλεγχο Περιουσιακής Κατάστασης υπαλλήλων, προκειμένου να αποδειχθεί η προέλευση πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων μη νόμιμης προέλευσης,
τους αιφνίδιους/επιτόπιους ελέγχους σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για τη διαπίστωση παραβατικών συμπεριφορών εκ μέρους των υπαλλήλων,
την επανεξέταση υποθέσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν ποινικά ή πειθαρχικά παραπτώματα των υπαλλήλων,
τον διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο δημοσίων διαχειρίσεων και τον καταλογισμό των δημοσίων υπολόγων σε περιπτώσεις, παράνομης διαχείρισης των δημοσίων εσόδων και
την εξέταση και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων καταγγελιών σε βάρος υπαλλήλων, για περαιτέρω ενέργειες.

ΑΑΔΕ: Τι έδειξαν οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων

Δημοφιλέστερα

To Top