Υγεία

985.000 ευρώ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΧΑΡΙΤΣΗ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τη χρηματοδότηση του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας με 985.000 ευρώ, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.

Οι πόροι προέρχονται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και διατίθενται για την προμήθεια του αναγκαίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Το Υπουργείο Οικονομίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, δέσμευσε έγκαιρα τους απαραίτητους εθνικούς πόρους ώστε να προχωρήσει άμεσα η απόκτηση του απαραίτητου για τη λειτουργία του νοσοκομείου εξοπλισμού.

Η χρηματοδότηση του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας εντάσσεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ποιοτικού Δημόσιου Συστήματος Υγείας το οποίο θα παρέχει στους πολίτες όλης της χώρας, υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Το μεγάλο τμήμα του νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αφορά το χώρο των Χειρουργείων του Νοσοκομείου Καλαμάτας και παράλληλα το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας ενισχύεται με νέα συστήματα υπερηχοτομογραφίας.

Αναλυτικότερα τα είδη του νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με τα οποία εξοπλίζεται το Νοσοκομείο Καλαμάτας είναι τα εξής:

Σύστημα επεξεργασίας νερού
Σκιαλυτική λυχνία με δορυφόρο, τύπου LED
Τομογράφος οπτικής συνοχής – OCT
Μικροσκόπιο νευροχειρουργικό
Υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης
Σύστημα υπερ/γραφίας καρδ/κής χρήσης
Σύστημα βιντεολαπαροσκόπησης HD (πλήρες)
Ενδοσκοπικός πύργος ΩΡΛ, HD

Με τη μεθοδική δουλειά που γίνεται από τη διοίκηση του νοσοκομείου, με την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων του, με την ενίσχυσή του σε υποδομές, προσωπικό και εξοπλισμό, το Νοσοκομείο Καλαμάτας σταδιακά μετεξελίσσεται σε ένα σύγχρονο Νοσοκομείο ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

985.000 ευρώ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
To Top