ΑΓΡΟΤΙΚΑ

9 προτάσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2018

Την ανάγκη να ληφθούν μέτρα ώστε να ξεκινήσει έγκαιρα το πρόγραμμα της δακοκτονίας για το 2018, επισημαίνει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.

«Οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που πιθανόν φέτος να χρειαστεί να γίνουν ψεκασμοί ακόμη και 50 ημέρες νωρίτερα»

αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΝΠΕ, μετά τη συζήτηση του θέματος στην τελευταία συνεδρίαση (20/3/2018) του Διοικητικού της Συμβουλίου, το οποίο προτείνει στις αρμόδιες αρχές:

1. Να αυξηθούν οι πιστώσεις ώστε να καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δακοκτονίας όλες οι περιοχές ελαιοκαλλιέργειας κατά το δυνατόν με το μεγαλύτερο αριθμό ελαιόδεντρων που επιτρέπει η σχέση κόστους/ οφέλους (σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ 1.000.000 ελαιόδεντρα δεν έχουν συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα) και να υλοποιηθούν όλοι οι επιστημονικώς τεκμηριωμένοι ψεκασμοί, ανάλογα με τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες και την περιοχή.

2. Να εκδοθούν άμεσα οι υπουργικές αποφάσεις για να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού. Ο πρώτος ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου θα πρέπει να γίνει, το αργότερο, εντός του 1ου  δεκαήμερου του Ιουνίου, λόγω της πρωιμότητας πολλών περιοχών. Άρα μέχρι και τις 31 Μαΐου θα πρέπει να έχουν προσληφθεί οι τομεάρχες γεωπόνοι και το εργατικό προσωπικό. Επισημαίνεται ότι το 2017 η απόφαση κατανομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδόθηκε στις 30-5-2017, με αποτέλεσμα οι προσλήψεις να γίνουν αρχές Αυγούστου, ήτοι δύο μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος.

3. Να παραδοθούν έγκαιρα στις Περιφέρειες τα υλικά δακοκτονίας (εντομοκτόνα και ελκυστικές ουσίες) προκειμένου να μην επαναληφθούν τα προβλήματα του 2017. Λόγω των καθυστερήσεων στην παραλαβή υλικών, σε πολλές περιοχές δεν υπήρχε η δυνατότητα διενέργειας ψεκασμού στον απαιτούμενο χρόνο και χρήση, ενώ χρησιμοποιήθηκαν τα διαθέσιμα και όχι τα ενδεδειγμένα δακοκτόνα υλικά με την ανάλογη οικονομική επιβάρυνση.

4. Να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο η διαδικασία όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων.

5. Να δημιουργηθεί Αποθεματικό Κεφάλαιο από τις εισφορές δακοκτονίας που καταβάλλουν οι αγρότες, συσσωρευτικά με πόρους από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας καθώς και από ποσά που έχουν δεσμευτεί για τη δακοκτονία από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά δεν έχουν απορροφηθεί, προκειμένου να γίνει αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων ανά περιοχή.

6. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα δακοκτονίας από το Υπουργείο Εσωτερικών να καθορίζεται από το Φθινόπωρο του προηγούμενου έτους.

7. Να εκσυγχρονισθούν τα πρωτόκολλα δακοκτονίας με βάση τις νέες τεχνολογίες και να χρησιμοποιηθούν συστήματα γεωργίας ακριβείας.

8. Να γίνει αξιολόγηση των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη βάση της αποτελεσματικότητάς τους.

9. Στο τέλος του Προγράμματος Δακοκτονίας 2018 να πραγματοποιηθεί συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών ώστε να γίνει αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής καθώς και να εντοπισθούν σε πραγματικό χρόνο προβλήματα που χρειάζονται επίλυση και σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

9 προτάσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2018
To Top