ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σε 9 μήνες θα έχουν έρθει στο “φως” τα αρχαία στην πλατεία Υπαπαντής

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ-ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2022 Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε 9 μήνες προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί το ανασκαφικό έργο στην πλατεία Υπαπαντής και αναμένεται να έχουν έρθει στο φως τα αρχαία. Αυτά προβλέπει το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνει η προγραμματική σύμβαση που ετοιμάστηκε μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας. Η Προγραμματική Σύμβαση συζητήθηκε και εγκρίθηκε σήμερα το μεσημέρι από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Όπως επισημάνθηκε στη σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, “η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της Πλατείας Υπαπαντής
Δήμου Καλαμάτας», με αντικείμενο την ανασκαφική έρευνα στη νότια/νοτιοανατολική περιοχή της πλατείας Υπαπαντής από ειδικευμένο συνεργείο.
Στόχος της είναι η εκτέλεση επειγουσών ανασκαφικών εργασιών και η διενέργεια έρευνας στη νότια/νοτιοανατολική περιοχή της πλατείας του Ι.Ν. Υπαπαντής για την αποκάλυψη και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, που είχαν ήδη εντοπισθεί κατά το παρελθόν.

Επιπλέον, θα επεκταθεί η ανασκαφική έρευνα επί της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη, όπου είχαν κατά το παρελθόν αποκαλυφθεί οικοδομικά λείψανα, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, θα υποβληθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας στις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ,
πρόταση διαχείρισης των αποκαλυφθεισών αρχαιοτήτων, προκειμένου να εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ (182.000 €).

Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου προέρχονται αποκλειστικά από πιστώσεις του Δήμου Καλαμάτας, και είναι εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 00.6737.18 – Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου “Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας” του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2021.

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, θα έχει χρονική διάρκεια 9
μήνες, έως το πέρας του έργου, η δε ισχύς της αρχίζει από την υπογραφή της.

Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου ορίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας”.

 

Διαβάστε και αυτό:

Σε δύο δόσεις των 90.000 ευρώ το κόστος των ανασκαφών στην πλατεία Υπαπαντής

Ξεκίνησαν τα έργα ανάπλασης στην πλατεία Υπαπαντής-Ξηλώνεται η παλιά πλακόστρωση

Σε 9 μήνες θα έχουν έρθει στο “φως” τα αρχαία στην πλατεία Υπαπαντής
To Top