Yποδομές

800.000 ευρώ για την ανέγερση νέου Ειρηνοδικείου Πύλου

Εγκρίθηκε από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων πίστωση 800.000 ευρώ για την ανέγερση νέου Ειρηνοδικείου στην Πύλο. Το ποσό επιχορηγείται στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. για να προχωρήσουν τη διαδικασία. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση:

“Τη με αριθμό 8624οικ./1-3-2023 πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την έγκριση
πίστωσης 800.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), για την επιχορήγηση της
εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” A.E., για την ανέγερση του νέου Ειρηνοδικείου Πύλου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ακινήτου, με κατανομή του ποσού ως εξής:
50.000€ για το έτος 2023, 500.000€ για το έτος 2024, και 250.000€ για το έτος 2025,
λαμβανομένου υπόψη του με αριθμό 64556/22-12-2022 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς την εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” A.E., και
ιγ) την εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει πίστωση συνολικού ποσού 800.000€, σε βάρος του ΚΑΕ 2529 του
προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., για την επιχορήγηση της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ” Α.Ε. για την ανέγερση του νέου Ειρηνοδικείου Πύλου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ακινήτου, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της μεταγραφής του
τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο Πύλου.
Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ως εξής:
 για το έτος 2023 ποσό 50.000€,
 για το έτος 2024 ποσό 500.000€, και
 για το έτος 2025 ποσό 250.000€.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι η εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” Α.Ε. θα πρέπει να λάβει υπόψη της
και να τηρήσει τα αναφερόμενα στο με αριθμό 64556/22-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης…”

800.000 ευρώ για την ανέγερση νέου Ειρηνοδικείου Πύλου
To Top