ΚΟΙΝΩΝΙΑ

74.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας στο Δήμο Καλαμάτας

Eντάχθηκε προς χρηματοδότηση το “Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας” του Δήμου Καλαμάτας

Επιτυχής ήταν η έκβαση μιας ακόμη διεκδίκησης του Δήμου Καλαμάτας, καθώς με απόφαση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στη δράση «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)», εξασφαλίζοντας ποσό της τάξεως των 74.400€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022».

Το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

74.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας στο Δήμο Καλαμάτας
To Top