ΚΟΙΝΩΝΙΑ

724 οικογένειες στη Μεσσηνία ωφελήθηκαν του προγράμματος ΤΕΒΑ Οκτωβρίου

Συνολικά 613 από τους 724 ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ στη Μεσσηνία εξυπηρετήθηκαν από την πρόσφατη διανομή που έγινε στους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας στις 1, 2 και 5 Οκτωβρίου.

Τα τρόφιμα διατέθηκαν σε οικογένειες με 4 άτομα και πάνω.

Στο σύνολό τους οι δικαιούχοι εξυπηρετήθηκαν και έλαβαν τα τρόφιμα σε ποσοστό 100% σε όλους τους Δήμους της Μεσσηνίας, με εξαίρεση το Δήμο Καλαμάτας όπου το ποσοστό υλοποίησης έφτασε το 71% που σημαίνει ότι  στο Δήμο Καλαμάτας  οι 7 στις 10 οικογένειες που ήταν δικαιούχοι του προγράμματος, έλαβαν τα τρόφιμα. Από τους 384 ωφελούμενους εξυπηρετήθηκαν οι 273.

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε το ποσοστό υλοποίησης της πρόσφατης διανομής στην Π.Ε. Μεσσηνίας:

724 οικογένειες στη Μεσσηνία ωφελήθηκαν του προγράμματος ΤΕΒΑ Οκτωβρίου
To Top