ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

61 δικηγόροι πλήρους απασχόλησης στα Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων της χώρας-2 στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για τη σύσταση οργανικών θέσεων επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) πλήρους απασχόλησης στις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) των Επιμελητηρίων της Χώρας, που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019.

Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο του επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου, είναι:

Α) να επικουρεί τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής, καθώς και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Β) να επεξεργάζεται και να απαντά ερωτήματα που υποβάλλονται από τα υπόχρεα πρόσωπα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και

Γ) να συντάσσει τεκμηριωμένα ερωτήματα για ζητήματα που άπτονται ερμηνείας και εφαρμογής της νομοθεσίας, τα οποία διαβιβάζονται στο Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με επιμέλεια του Προϊσταμένου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Στην απόφαση προβλέπεται πως στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των κάτωθι Επιμελητηρίων, συστήνονται οι ακόλουθες οργανικές θέσεις:

Από 2 θέσεις στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και

από 1 θέση στο ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ,

καθώς και στα Επιμελητήρια ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΔΡΑΜΑΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΕΒΡΟΥ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΗΛΕΙΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΣΑΜΟΥ, ΣΕΡΡΩΝ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΧΑΝΙΩΝ και ΧΙΟΥ.

Οι ανωτέρω θέσεις πληρούνται από δικηγόρο, κατά προτίμηση με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο π.δ. 50/2001 ( Α’ 39). Ο τρόπος και η διαδικασία πρόσληψης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύει. Η διαδικασία πλήρωσης των συνιστώμενων οργανικών θέσεων από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. άρχεται από τη δημοσίευση της παρούσας και ολοκληρώνεται μέχρι και την 31/12/2020. Οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, για την τήρηση ή μη των προϋποθέσεων της παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019, τον μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους, αρχομένου του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021.

Η δαπάνη για την αμοιβή των προσλαμβανομένων επιστημονικών συνεργατών (δικηγόρων) βαρύνει τους πόρους του Επιμελητηρίου, οι οποίοι προέρχονται από τα τέλη της παραγράφου 1 του άρθρου 113 του ν. 4635/2019, που καταβάλλονται αποκλειστικά στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 113 του ν. 4635/2019.

Το γεγονός της οικονομικής αδυναμίας της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. για την κάλυψη της θέσης του επιστημονικού συνεργάτη- δικηγόρου, όπως προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 87, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4635/2019, διαπιστώνεται αιτιολογημένα από την Κ.Ε.Ε.Ε., η οποία οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Η έγγραφη αυτή ενημέρωση πραγματοποιείται το μήνα Ιανουάριο εκάστου έτους, αρχόμενη το μήνα Ιανουάριο του έτους 2021. Η υποστήριξη των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίων, οι οποίες αποδεδειγμένα έχουν οικονομική αδυναμία για την πλήρωση της θέσης του επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) αναλαμβάνεται από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕ.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ, μετά από ηλεκτρονικό αίτημα των οικείων Επιμελητηρίων.

Προς τον σκοπό αυτό η ανωτέρω Υπηρεσία μπορεί να συνεργάζεται με δικηγόρο ή και δικηγορικές εταιρείες από όλη την Ελληνική Επικράτεια που βρίσκονται σε γεωγραφική εγγύτητα με τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να υποστηρίζουν το έργο τους ταχύτερα και ανταποδοτικότερα.

Οι εν λόγω δικηγόροι ή δικηγορικές εταιρείες προσλαμβάνονται από την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕ.ΜΗ. και ΥΜΣ της ΚΕΕΕ με ετήσια σύμβαση.

Εντολές πάσης φύσεως (σύμβαση έργου, έμμισθη εντολή, κατ’ αποκοπή, ωριαία απασχόληση) από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προς δικηγόρους οι οποίες έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του άρθρου 80 του ν. 4497/2017, διατηρούνται σε ισχύ έως και την πλήρωση της θέσης και βαρύνουν την οικεία Υ.Γ.Ε.ΜΗ., ενώ για τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 6 της παρούσας, μετά την 31/12/2020 τη δαπάνη σχετικά με τις εν λόγω εντολές αναλαμβάνει η Κ.Ε.Ε.Ε.

Δείτε αναλυτικα την απόφαση.

 

Πηγή: https://www.lawspot.gr/nomika-nea/systasi-61-organikon-theseon-dikigoroy-pliroys-apasholisis-sta-gemi-ton-epimelitirion-tis

61 δικηγόροι πλήρους απασχόλησης στα Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων της χώρας-2 στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας
To Top