Το δικό μου Σχολείο

4οι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής: Θα διεξαχθούν 29-31 Μαρτίου

4οι ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/1

Το  Περιφερειακό  Κέντρο Εκπαιδευτικού  Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Περιφέρειας Πελοποννήσου και το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συνδιοργανώνουν τους 4ους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου μαζί με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (ΙΡΕΣΕ), τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Πολύτροπη Αρμονία», τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Μεσσηνίας και τον Ρητορικό Όμιλο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στόχος των ατομικών και ομαδικών ρητορικών αγωνισμάτων είναι οι μαθητές να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητές τους, να καλλιεργήσουν τη δημιουργική και την κριτική σκέψη τους, να αρθρώσουν ορθό και τεκμηριωμένο λόγο με αισθητική αξία και να ασκηθούν στον δημοκρατικό διάλογο. Γενικότερος στόχος των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής είναι να προωθήσουν τη ρητορική παιδεία ως μέσο ενδυνάμωσης του λόγου και της σκέψης των μαθητών και αποσκοπούν στην ανάδειξη σύγχρονων προσεγγίσεων των αρχαίων κειμένων, στον ουσιαστικό “διάλογο” των μαθητών με τη σκέψη και τη γλώσσα των αρχαίων συγγραφέων.

  • ιδιαιτερότητα των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Περιφερείας Πελοποννήσου έγκειται στο ότι συμπεριλαμβάνουν και αγωνίσματα με θέματα από την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία. Στόχος είναι να αναδειχθεί η διαχρονική αξία των παραπάνω κειμένων και να ενθαρρυνθεί η εμβάθυνση στο περιεχόμενό τους και σε νοήματα που εμπνέουν τον σύγχρονο αναγνώστη. Τα θέματα θα αντληθούν από τα σχολικά εγχειρίδια Αρχαίων Ελληνικών από το Πρωτότυπο και από Μετάφραση καθώς και από τα εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου.
  • καλλιέργεια του προφορικού λόγου και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, της δημιουργικής και κριτικής σκέψης, του πρωτότυπου και αυθεντικού ύφους και της ομιλίας που χαρακτηρίζεται από υψηλή αισθητική, καθώς και η ικανότητα παραγωγής λογικών συλλογισμών και τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας, συνδέονται με την διαμόρφωση ενεργών πολιτών με πίστη στην αξία του δημοκρατικού διαλόγου. Το όφελος, λοιπόν, από τη συμμετοχή των μαθητών μας αναμένεται να είναι πολλαπλό και για αυτό υποστηρίζουμε όλοι οι συνδιοργανωτές ένθερμα αυτήν την προσπάθεια και καλούμε και τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς μας να συμβάλουν ενεργά στην επιτυχία τους.

Οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετάσχουν στα εξής ρητορικά αγωνίσματα:

  1. Διττοί λόγοι

Σε αυτό το ομαδικό ρητορικό αγώνισμα τριμελείς ομάδες μαθητών από διαφορετικά σχολεία καλούνται να επιχειρηματολογήσουν υπέρ ή κατά ενός θέματος.

  1. Αυθόρμητος λόγος

Πρόκειται για έναν σύντομο αυτοσχέδιο λόγο, διάρκειας 3-4 λεπτών, που στηρίζεται κυρίως στη δημιουργική και συνειρμική σκέψη του ομιλητή με στόχο την τέρψη του ακροατηρίου.

  1. Προτρεπτικός λόγος
  • Προτρεπτικός Λόγος αποτελεί προσχεδιασμένη ομιλία μέγιστης διάρκειας 6 λεπτών. Ο ομιλητής έχει ως στόχο να προτρέψει / να πείσει το ακροατήριο για ένα θέμα που θεωρεί σημαντικό.
  1. Νοηματική ανάγνωση

Στο αγώνισμα της Νοηματικής Ανάγνωσης ο ομιλητής καλείται να αναγνώσει απόσπασμα από μεταφρασμένο κείμενο Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (διάρκεια ανάγνωσης: 3 λεπτά). Ο ομιλητής καλείται να αποδώσει το ύφος και το νόημα του κειμένου με ζωντανό και εκφραστικό τρόπο, αξιοποιώντας τη στίξη και δίνοντας έμφαση στην καθαρή άρθρωση, την ένταση και τη χροιά της φωνής, την έκφραση του προσώπου και την οπτική επαφή με το κοινό.

Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στους διττούς λόγους και/ή σε ένα ατομικό αγώνισμα.

Συμμετοχή των σχολείων:

ΔΙΤΤΟΙ: Κάθε σχολείο, Γυμνάσιο ή Λύκειο, μπορεί να παρέχει μια ομάδα 5 ατόμων για διττούς αγώνες, (χωρίς περιορισμό ή υποχρέωση) στις συμμετοχές ανά γύρο και δυνατότητα συμμετοχής και σε ένα ατομικό αγώνισμα. Οι διττοί έχουν θεματική και από την αρχαία και από τη νέα ελληνική γραμματεία χωρίς διάκριση.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: Ανά σχολείο 3 θέσεις προτρεπτικού, 4 θέσεις εκφραστικής και 6 θέσεις αυθόρμητου. Εκτός από τη νοηματική ανάγνωση Λυκείου, τα ατομικά αγωνίσματα έχουν θεματική και από την αρχαία και από τη νέα ελληνική γραμματεία χωρίς διάκριση.

Ένα σχολείο επομένως θα μπορεί να στείλει έως 13 μαθητές, αν οι 5 εξ αυτών διαγωνίζονται και στην 5μελή ομάδα των διττών ή έως 18 μαθητές, αν όλοι αγωνιστούν σε ξεχωριστά αγωνίσματα.

Στους συμμετέχοντες θα αποσταλούν και θα δοθούν εξηγήσεις για τους αναλυτικούς κανόνες των αγωνισμάτων, ενδεικτικά θέματα και φάκελος υποστηρικτικού υλικού εντός του Δεκεμβρίου. Επιπλέον θα διεξαχθούν επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς με θέματα που αφορούν την άσκηση της ρητορικής τέχνης καθώς και την προετοιμασία για τους αγώνες.

Οι 4οι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής θα διεξαχθούν εκτός ωραρίου διδασκαλίας μαθημάτων τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 29-31 Μαρτίου 2019 στην Καλαμάτα. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω του ιστολογίου https://rhetorikoiagones.blogspot.com/ μέχρι την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019.

Πληροφορίες-επικοινωνία:

Βολονάκη Ελένη, τηλ.: 693 724 1593, Σόλαρης Ιωάννης, τηλ.: 694 315 3865

ηλεκτρονική διεύθυνση:  retorikoiagones@gmail.com

Επιστημονική Υπεύθυνη Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης

Βολονάκη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων Περιφέρειας Πελοποννήσου Σόλαρης Ιωάννης, Δημακοπούλου Αλεξάνδρα, Αλεξανδράκη Βασιλική

Οργανωτική Επιτροπή

Κακούρης Παναγιώτης (πρόεδρος), Μπαζάνης Βασίλειος, Σερεμετάκης Γεώργιος

Επιτροπή Υποστήριξης και Ενημέρωσης

Μανωλάκης Αναστάσιος (πρόεδρος), Βλάμη Δωροθέα, Βλαχάκης Ηλίας, Γιαννοπούλου Γιώτα, Γρουσουζάκου Σταυρούλα, Κουσουλάκος Μιχάλης, Κωνσταντοπούλου Ρόη, Μαργαρίτη Μαρία, Πανομήτρου Ευγενία, Παπαλεωνίδα Άσπα, Πουλοπούλου Τρισεύγενη, Σταθοπούλου Λίζα

Επιστημονικοί Συνεργάτες – Επιμορφωτές

Λουτριανάκη Βάλια, φιλόλογος (Αρσάκειο Ψυχικού), Πρόεδρος της Ελληνικής

Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, DEA, υπ. Δρ

Εγγλέζου Φωτεινή, Συνονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Περιφέρειας Πειραιά,

Πρόεδρος Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών, Δρ

Διδακτικής Γλώσσας και Ρητορικής

Μουντάνου Ρούλα, Διευθύντρια Εκπαιδευτηρίων «Πολύτροπη Αρμονία»

4οι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής: Θα διεξαχθούν 29-31 Μαρτίου
To Top