MESSINIA PLUS

427 γυναίκες-θύματα βίας έχει στηρίξει εδώ και 6 χρόνια το Συμβουλευτικό Κέντρο Καλαμάτας

ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Συνάντηση με τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Θυμάτων Βίας, Βασιλική-Σοφία Κατσίποδα, κοινωνιολόγο, Μαρία Στρατάκου, κοινωνική λειτουργό και Δήμητρα Μιχαλοπούλου, ψυχολόγο είχε σήμερα ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Οι εργαζόμενες στο Κέντρο ενημέρωσαν το Δήμαρχο για τη λειτουργία αυτής της Δομής και το παραχθέν – επί εξαετία – έργο. Ο Θ. Βασιλόπουλος τόνισε ότι οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο είναι σημαντικές και ευχήθηκε στα στελέχη του περαιτέρω επιτυχή επιτέλεση των καθηκόντων τους.

Η απολογιστική έκθεση που επέδωσαν τα στελέχη του Κέντρου στο Δήμαρχο έχει ως εξής:

«Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Καλαμάτας εντάσσεται στο Πανελλαδικής εμβέλειας Δίκτυο Υποστηρικτικών Δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020 και εποπτεύεται επιστημονικά από το ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας).

Η Υπηρεσία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Αύγουστο του 2013, συμπληρώνοντας μέχρι σήμερα 6 χρόνια λειτουργίας. Παρέχει δωρεάν υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες θύματα βίας, καθώς και σε όσες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Καλαμάτας στελεχώνεται από τριμελή διεπιστημονική ομάδα, που αποτελείται από μία Κοινωνιολόγο, μία Κοινωνική Λειτουργό και μία Ψυχολόγο, διασφαλίζοντας αυστηρά το απόρρητο της συμβουλευτικής και τις αρχές δεοντολογίας.

Το κανονιστικό πλαίσιο των Συμβουλευτικών Κέντρων προβλέπει επιπλέον την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου. Σε ό,τι αφορά το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Καλαμάτας, είχε προκηρυχθεί θέση για Νομικό Σύμβουλο το 2014, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Ωστόσο, πρόκειται να γίνουν εκ νέου σχετικές ενέργειες άμεσα για την κάλυψη της παραπάνω θέσης, η οποία είναι καίριας σημασίας για την υπηρεσία. Επί του παρόντος τα αιτήματα των ωφελουμένων γυναικών που αφορούν σε νομική στήριξη, εξυπηρετούνται μέσα από τη διαδικασία παραπομπής σε Νομικούς Συμβουλευτικών Κέντρων άλλων πόλεων, μέσω της τηλεφωνικής συμβουλευτικής.

Το συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών παρέχει ένα σύνολο εξειδικευμένων Υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε:
• Ενημέρωση και Εξειδικευμένη Πληροφόρηση σε θέματα Έμφυλης Βίας
Ψυχολογική στήριξη και Συμβουλευτική με την οπτική του φύλου
Κοινωνική στήριξη και Συμβουλευτική με την οπτική του φύλου
Εργασιακή στήριξη και Συμβουλευτική για την προώθηση στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας
Νομική στήριξη, Συμβουλευτική και Πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης, καταγγελίας, κ.ά.
• Παραπομπή ή/και συνοδεία όταν απαιτείται σε Ξενώνες Φιλοξενίας, στις Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές, στο Δικαστήριο, σε Νοσοκομεία, σε Φορείς αρμόδιους για Προνοιακά ή άλλα Επιδόματα, σε Φορείς Απασχόλησης, σε Φορείς Προστασίας και Υποστήριξης των παιδιών τους κ.ο.κ.
Δράσεις δικτύωσης με άλλους φορείς και υπηρεσίες εκτός και εντός του Δικτύου
Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού σε θέματα έμφυλης βίας και ισότητας των φύλων, για την πρόληψη και την καταπολέμηση του φαινομένου.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Καλαμάτας υποστηρίζει συμβουλευτικά μόνο ενήλικες γυναίκες, που υφίστανται ή έχουν υποστεί στο παρελθόν βία οποιασδήποτε μορφής (ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική, σωματική, σεξουαλική, οικονομική κ.λπ.), είτε στο οικογενειακό πλαίσιο, είτε ευρύτερα στην κοινωνία (ενδοοικογενειακή/συντροφική βία, βιασμό, απόπειρα βιασμού, σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, σε κοινωνικό χώρο κ.λπ.)

Ωστόσο, οι πόρτες του Κέντρου είναι ανοιχτές για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως φύλου, προκειμένου να πληροφορηθούν για θέματα ισότητας των φύλων και για τρόπους παροχής αρωγής σε τρίτο οικείο τους πρόσωπο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα της βίας.
Επίσης, το Κέντρο δέχεται γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα πορνείας ή παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό την οικονομική / σεξουαλική εκμετάλλευση (trafficking).

Τέλος, δέχεται γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. άνεργες, μονογονείς, μετανάστριες, πρόσφυγες, ΑΜΕΑ κ.λπ.).

Το Συμβουλευτικό Κέντρο λειτουργεί σε συνδυασμό με:
• Την πανελλαδικής εμβέλειας Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 της ΓΓΙΦ, που προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης και τηλεφωνικής συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα βίας (σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο)
• Τα σαράντα (40) Συμβουλευτικά Κέντρα των Δήμων και της ΓΓΙΦ
• Τους δεκαεννέα (19) ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους των Δήμων και τους δύο (2) ξενώνες φιλοξενίας του ΕΚΚΑ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μιλώντας με αριθμητικά στοιχεία, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Καλαμάτας, από την αρχή της λειτουργίας του έως τις 31/8/2019, έχει εξυπηρετήσει συνολικά τετρακόσιες είκοσι επτά (427) ωφελούμενες, θύματα βίας και πολλαπλών διακρίσεων, περιλαμβανομένων των δύο προγραμματικών περιόδων (ΕΣΠΑ1 & ΕΣΠΑ2).

Ως Κοινωνική Δομή του Δήμου αποτέλεσε και αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής, καλύπτοντας την ανάγκη παροχής υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα βίας και υλοποιώντας παράλληλα δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών στην τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, κατά την πρώτη προγραμματική περίοδο 2007-2013, εξυπηρετήθηκαν εκατόν δέκα επτά (117) ωφελούμενες, οι οποίες δέχθηκαν τις υπηρεσίες του Κέντρου και επρόκειτο για περιπτώσεις βίας. Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης (δεύτερη προγραμματική περίοδος) με Κωδικό ΟΠΣ 5000957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», η οποία περιλαμβάνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Δήμου Καλαμάτας, με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας», από τον Δεκέμβριο του 2015 (ημερομηνία έναρξης της πράξης), όταν ξεκίνησε η νέα προγραμματική περίοδος που αφορά στο ΕΣΠΑ 2014-2020, το Συμβουλευτικό Κέντρο Καλαμάτας εξυπηρέτησε αιτήματα από τριακόσιες έντεκα (311) ωφελούμενες συνολικά.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των μηνιαίων απολογιστικών εκθέσεων που προκύπτουν από τα δεδομένα που καταχωρούν ηλεκτρονικά τα στελέχη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης), που υποστηρίζει τεχνικά το Δίκτυο, το Κέντρο Συμβουλευτικής έχει δεχθεί 236 αιτήματα πληροφόρησης, 204 κοινωνικής στήριξης, 197 ψυχολογικής στήριξης, 42 εργασιακής στήριξης, 73 νομικής στήριξης, 53 νομικής βοήθειας, 19 φιλοξενίας, 17 ανεύρεσης εργασίας και 10 κοινωνικών παροχών. Επιπλέον, για το συγκεκριμένο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί 289 εξωτερικές παραπομπές γυναικών σε άλλες δομές και υπηρεσίες.

Σε ό,τι αφορά στις υπηρεσίες συμβουλευτικής του Κέντρου, πραγματοποιήθηκαν δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα (2180) συνεδρίες.
Σχετικά με τις δράσεις δικτύωσης με τοπικούς φορείς και οργανισμούς, αλλά και μεταξύ των δομών του Δικτύου της ΓΓΙΦ (Γενικής Γραμματείας Ισότητας), έχει πραγματοποιηθεί συνεργασία και διασύνδεση με 334 φορείς στα 6 χρόνια λειτουργίας, ενώ παράλληλα ο κατάλογος διαρκώς αυξάνεται με τον προγραμματισμό δημιουργίας νέων επαφών, αλλά και τη διατήρηση των παλαιών επαφών, μέσω προγραμματισμού επικαιροποίησης των συνεργασιών.
Συγκεκριμένα, το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου έχει πραγματοποιήσει 124 νέες επαφές και 176 διατηρήσεις παλαιών επαφών, 312 επαφές συνεργασίας με άλλους φορείς, 177 επαφές συνεργασίας με άλλους φορείς και υπηρεσίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις συμβουλευτικής γυναικών και 384 επαφές εσωτερικής συνεργασίας με άλλες Δομές του Δικτύου (Συμβουλευτικά, Ξενώνες, ΓΓΙΦ και ΚΕΘΙ).

Τέλος, κατά το ίδιο διάστημα, το Συμβουλευτικό Κέντρο προέβη σε 562 ενέργειες εσωτερικής συνεργασίας με το Δήμο για διάφορα διοικητικά θέματα της Υπηρεσίας.
Η πράξη ένταξης των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών προϋποθέτει και απαιτεί ακόμη την δημιουργία ενός συνόλου δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινωνίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές της.

Με βάση ένα γενικό απολογισμό, το Συμβουλευτικό Κέντρο έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει κατά τη δεύτερη προγραμματική περίοδο (Δεκέμβριος 2015 έως σήμερα) συνολικά εξήντα (60) δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, με στόχο τη μετάδοση ενός υγιούς προτύπου σχέσης ανάμεσα στα δύο φύλα αλλά και γενικότερα στις διαπροσωπικές σχέσεις, καταργώντας τα στερεότυπα που προάγουν τη βία και τη θυματοποίηση των γυναικών.
Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής: Εκδηλώσεις (διοργανώσεις / συνδιοργανώσεις / συμμετοχές / Συναντήσεις Ευαισθητοποίησης), Δελτία Τύπου / Αρθρογραφία, Συνεντεύξεις στα ΜΜΕ κ.λπ.
Για όλα τα παραπάνω στοιχεία τηρείται φυσικός φάκελος στο αρχείο της Υπηρεσίας».

 

 

427 γυναίκες-θύματα βίας έχει στηρίξει εδώ και 6 χρόνια το Συμβουλευτικό Κέντρο Καλαμάτας
To Top