ΚΟΙΝΩΝΙΑ

40 υπάλληλοι του Δήμου Καλαμάτας εκπαιδεύτηκαν στην αντιμετώπιση πυρκαγιών

Ο Δήμος Καλαμάτας, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών και του Πυροσβεστικού Σώματος, πήρε μέρος σε εκπαιδευτική δράση τριήμερης διάρκειας, για την επιμόρφωση υπαλλήλων ΟΤΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, παρασχέθηκε εκπαίδευση σε 40 υπαλλήλους, όπως οδηγοί οχημάτων (σε συνάρτηση με την αντιπυρική περίοδο), υπάλληλοι των σχολών της ΚΕ «Φάρις», αριθμός στελεχών ανά όροφο του Δημαρχείου αλλά και για κάθε δημοτικό κτήριο, εργάτες, χειριστές μηχανημάτων κ.λπ.

Σκοπός του προγράμματος, που ολοκληρώθηκε σήμερα Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, ήταν:

α) η προώθηση ενός ευρύτερου πλαισίου συντονισμού και συνεργασίας στο επιχειρησιακό περιβάλλον αντιμετώπισης και καταστολής πυρκαϊών
β) η απόκτηση βασικών γνώσεων των υπαλλήλων των ΟΤΑ στο αντικείμενο της πυρασφάλειας, ώστε να είναι σε θέση:
i) να διαχειρίζονται με ευχέρεια τις σχετικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που αφορούν σε πυρκαϊά και καπνό
ii) να αντιμετωπίζουν με τη χρήση του πυροσβεστικού, προστατευτικού και λοιπού εξοπλισμού, περιστατικά σχετικά με την πυρόσβεση και πυρασφάλεια σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους
iii) να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κατά τη διάρκεια του συμβάντος, όλους τους απαιτούμενους κανόνες ασφαλείας.

40 υπάλληλοι του Δήμου Καλαμάτας εκπαιδεύτηκαν στην αντιμετώπιση πυρκαγιών
To Top