ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

40 εργάτες πυροπροστασίας στον Δήμο Καλαμάτας

Στο χθεσινοβραδυνό Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας δόθηκε έγκριση για την πρόσληψη 40 εργατών πυροπροστασίας, διάρκειας 2 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για 1 μήνα. Οι διαδικασίες πρόσληψης θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Οι εργάτες πυροπροστασίας θα εργασθούν στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, συμβάλλοντας στην πρόληψη των πυρκαγιών και στην έγκαιρη κατάσβεσή τους.

40 εργάτες πυροπροστασίας στον Δήμο Καλαμάτας
To Top