Παιδί

Σε 4 μήνες έτοιμες νέες παιδικές χαρές σε Φραγκοπήγαδο και Αιθαία

Σύμβαση για την πραγματοποίηση προμήθειας οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαμάτας (2018), υπέγραψαν ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, και ο νόμιμος εκπρόσωπος του αναδόχου, Πέμπτη 16 Μαΐου 2019. Ανάδοχος, που προέκυψε κατόπιν διαγωνισμού, είναι η εταιρεία Βορβίλας Κωνσταντίνος και Σία ΟΕ, ενώ το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 70.432 € με το ΦΠΑ επί προϋπολογισμού μελέτης 74.400 € με το ΦΠΑ. Χρόνος περαίωσης: 4 μήνες.

Σύμφωνα με τον Δήμο Καλαμάτας θα κατασκευασθούν δύο νέες παιδικές χαρές, η πρώτη στο Φραγκοπήγαδο Καλαμάτας, δίπλα από το 7ο Νηπιαγωγείο, όπου ο Δήμος Καλαμάτας κατασκευάζει αυτήν την περίοδο γήπεδο μπάσκετ, ενώ η δεύτερη θα δημιουργηθεί στην Τοπική Κοινότητα Αιθαίας.

Στο Φραγκοπήγαδο η επιφάνεια πτώσης θα είναι ποταμίσια άμμος και στην Αιθαία ελαστικό δάπεδο.

Μέσω της ανωτέρω προμήθειας, θα τοποθετηθούν όργανα, παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, βρύσες, φωτισμός, περιφράξεις και πινακίδες πληροφοριών.
Πέραν αυτών, θα συμπληρωθεί ο εξοπλισμός σε υπάρχουσες παιδικές χαρές, με όργανα που σήμερα λείπουν.

Σε 4 μήνες έτοιμες νέες παιδικές χαρές σε Φραγκοπήγαδο και Αιθαία
To Top