ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 25% των εσόδων της Λαϊκής Αγοράς Καλαμάτας αποδόθηκε στην Περιφέρεια

Σε εφαρμογή του νόμου Γεωργιάδη για τις Λαϊκές, αποδόθηκαν  8.593 ευρώ από την Αγορά Καλαμάτας στην Περιφέρεια

Αφορά 4 μήνες
Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας Α.Ε. ΟΤΑ, αποδόθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ποσοστό 25% των εσόδων που εισπράχθηκαν από το ανταποδοτικό τέλος των προσερχομένων στη Λαϊκή Αγορά Καλαμάτας από την 01/08/2022 έως την 31/12/2022, που αντιστοιχεί στο ποσό των 8.593,15 €

Το 25% των εσόδων της Λαϊκής Αγοράς Καλαμάτας αποδόθηκε στην Περιφέρεια
To Top