ΚΟΙΝΩΝΙΑ

2.146 χρήσεις για τα Seatrac στην παραλία Καλαμάτας

TI ANAΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αύξηση στη χρήση των Seatrac κατά το 2020, σε σχέση με το 2019, καταγράφεται στα στατιστικά στοιχεία που απέστειλε στο Δήμο Καλαμάτας η «ΤΟΒΕΑ Ε.Π.Ε. τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Πατρών».

Συγκεκριμένα οι συνολικές χρήσεις ξεπέρασαν για ακόμα μία χρονιά την προηγούμενη περίοδο καθώς το 2020 συνολικά έγιναν 2.146 χρήσεις έναντι 1.913 το 2019.

Σημειώνεται ότι οι συσκευές Seatrac υπήρξαν για ακόμα μία θερινή περίοδο εξαιρετικά χρήσιμες για πλήθος συνανθρώπων μας με κινητικά προβλήματα, στους οποίους δόθηκε με τον τρόπο αυτό η δυνατότητα, να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα αυτόνομα.

2.146 χρήσεις για τα Seatrac στην παραλία Καλαμάτας
To Top