ΚΟΙΝΩΝΙΑ

2.000 υφασμάτινες μάσκες με λογότυπο του Δήμου και 50.000 γάντια latex θα προμηθευτεί ο Δήμος Καλαμάτας

Μάσκες με το λογότυπο του Δήμου αποτυπωμένο στη δεξιά πλευρά της μάσκας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ

Σε συνέχειας της διαπραγμάτευσης (Α.Ο.Ε. 446/2020) ο Δήμος Καλαμάτας καλεί τους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση να αποστείλουν την οικονομική προσφορά τους, με υπογραφή και σφραγίδα, ,στο πρωτόκολλο του Δήμου έως την Δευτέρα 05/10/2020 και 13:00, για την προμήθεια γαντιών μίας χρήσης, προϋπολογισμού 4.240,00 € συμπεριλαμβανομένου 6% Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αριθμ. 10/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος θα προμηθευτεί και  2.000 υφασμάτινες μάσκες, προϋπολογισμού 4.240 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη προμήθεια έχει βρεθεί ανάδοχος. Γι’ αυτό και η πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά μόνο τα γάντια latex, παρά το γεγονός ότι η μελέτη που δημοσιοποίησε σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Καλαμάτας είναι συνολική και περιλαμβάνει και τα υπόλοιπα είδη.

Όλα τα υλικά αφορούν την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας. Μάλιστα οι μάσκες θα φέρουν και το λογότυπο του Δήμου Καλαμάτας. Όπως σημειώνεται στη μελέτη, η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφόσον η επιτροπή παραλαβής, δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και ποσότητα των ειδών.

 

 

την πρόσκληση θα την δείτε εδώ

την μελέτη εδώ

 

 

2.000 υφασμάτινες μάσκες με λογότυπο του Δήμου και 50.000 γάντια latex θα προμηθευτεί ο Δήμος Καλαμάτας
To Top