ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2.000.000 ευρώ στη Μεσσηνία για επισκευές σχολείων και προμήθεια μηχανημάτων έργων

2.089.900 ευρώ θα διαθέσει το Υπουργείο Εσωτερικών στους 6 Δήμους της Μεσσηνίας, προκειμένου να προμηθευτούν μηχανήματα έργου και συνοδευτικό εξοπλισμό, αλλά και για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων

Το υπουργείο Εσωτερικών θα διαθέσει συνολικά σε όλη τη χώρα 110.000.000 ευρώ τους ΟΤΑ για τα παραπάνω. Απευθύνει πρόσκληση στους Δήμους να υποβάλλουν τις αιτήσεις χρηματοδότησης, κατόπιν και απόφασης των Δημοτικών Συμβουλίων τους, προκειμένου να επιλεγούν και να χρηματοδοτηθούν τα κατάλληλα έργα.

Για κάθε Δήμο έχει εγκρίνει ένα ανώτατο ποσό χρηματοδότησης. Έτσι στους 6 Δήμους της Μεσσηνίας για προμήθεια μηχανημάτων έργων και συνοδευτικό εξοπλισμό έχουν εγκριθεί συνολικά 1.365.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” υλοποιείται έως το τέλος του 2018, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα παράτασης κατόπιν δικαιολογημένου αιτήματος του Δήμου, και απόφασης του υπουργού Εσωτερικών.
Να σημειωθεί ότι δεν είναι στις επιλέξιμες δαπάνες η αγορά απορριμματοφόρων ή επιβατικών παντός τύπου.


724.900 EYΡΩ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ανάλογη χρηματοδότηση εγκρίθηκε και για τις επισκευές σχολείων. Έτσι για τα σχολεία της Μεσσηνίας έχουν εγκριθεί συνολικά 724.900 ευρώ. Εναπόκειται στους Δήμους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους με συγκεκριμένα σχολικά κτήρια που χρήζουν επισκευών ή συντήρησης.

Συγκεκριμένα θα λάβουν:2.000.000 ευρώ στη Μεσσηνία για επισκευές σχολείων και προμήθεια μηχανημάτων έργων
To Top