ΚΟΙΝΩΝΙΑ

16 άτομα προσωπικό καθαριότητας-οι 6 οδηγοί- αναμένεται να προσλάβει ο Δήμος Καλαμάτας λόγω Καλλιρόης

Διμηνίτες εργάτες καθαριότητας και οδηγούς απορριμματοφόρων θα προσλάβει ο Δήμος λόγω των αυξημένων αναγκών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων στην Καλλιρόη-Αναγκαία η ανακατανομή προσωπικού και η προσθήκη νέων δρομολογίων

Ενισχύεται η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων στην Μονάδα της Καλλιρόης. Η δημοτική αρχή απέρριψε την λύση να δώσει σε ιδιώτη τη μεταφορά των απορριμμάτων, κάτι που θα ανέβαζε κατά πολύ το κόστος διαχείρισης των σκουπιδιών για τους δημότες και αποφάσισε να προχωρήσει στη μεταφορά με δικά της μέσα, αφού διαθέτει πλέον έναν αξιόμαχο στόλο νέων απορριμματοφόρων, που μπορούν να ανταποκριθούν στο έργο μεταφοράς των σκουπιδιών από Καλαμάτα σε Καλλιρόη για επεξεργασία.

Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη από σήμερα Τρίτη 6 Ιουνίου ξεκίνησε μια πραγματικά νέα εποχή για το Δήμο Καλαμάτας, καθώς σταμάτησαν τα απορριμματοφόρα να πηγαίνουν στη Μαραθόλακκα, και μεταφέρονται τα σκουπίδια απευθείας στην Καλλιρόη για επεξεργασία. Στη Μαραθόλακκα έπεσαν τίτλοι τέλους και ο χώρος σταδιακά θα αποκατασταθεί  με μελέτη της Περιφέρειας. Ωστόσο, λόγω των αυξημένων αναγκών που προκύπτουν λόγω της μεταφοράς στη Μονάδα της Καλλιρόης, αλλά και λόγω των αυξημένων αναγκών του καλοκαιριού, η δημοτική αρχή σκοπεύει να προσλάβει με σύμβαση εργασίας διάρκειας 2 μηνών 16 άτομα προσωπικό καθαριότητας (10 συνοδούς απορριμματοφόρων και 6 οδηγούς), ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Δήμου στην αποκομιδή των απορριμμάτων και τη μεταφορά τους στην Καλλιρόη. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί απόψε το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και να ληφθεί η σχετική απόφαση.

Τι αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει συνολικά δέκα έξι (16) άτομα προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας Δήμου Καλαμάτας , με δίμηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ,λόγω επειγουσών αναγκών, ως κάτωθι:

α) Δέκα (10) εργατών καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρου .

β) Έξι (6) Οδηγών ( οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν ΠΕΙ και κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου , εκ των οποίων οι τέσσερις (4) να έχουν άδεια οδήγησης κατηγορίας C και δύο (2) κατηγορίας CE ).
Στην Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας, προέκυψε η ανάγκη για την πρόσληψη αυτή, διότι :

Αναλυτικά το σκεπτικό της ανάγκης της πρόσληψης αυτής αποτυπώνεται στη
σχετική με αριθμ. πρωτ. 56576 /26.05.2023 Υπηρεσιακή Εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας.

Θέμα : «Επείγουσα ανάγκη για την πρόσληψη προσωπικού στην υπηρεσία
καθαριότητας με δίμηνη σύμβαση εργασίας».

Έχοντας υπόψη:
1)Το με αρ.πρωτ. 151556/05-05-2023 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς τους Δήμους της Μεσσηνίας με το οποίο προσδιορίστηκε η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην Καλλιρόη Μεσσηνίας, από 15 Μαΐου αρχικά για περιορισμένες ποσότητες απορριμμάτων και σταδιακά έως 5 Ιουνίου που θα μπορεί να υποδέχεται το σύνολο των απορριμμάτων των δήμων της διαχειριστικής ενότητας Μεσσηνίας.
Ενώ από 1η Ιουλίου είναι υποχρεωτική η μεταφορά του συνόλου των απορριμμάτων των Δήμων στην μονάδα της Καλλιρόης.

2)Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος Καλαμάτας υποχρεούται να παραδίδει τα αστικά σύμμεικτα απορρίμματα που παράγει καθημερινά στην μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων στην Καλλιρόη Μεσσηνίας η οποία κατασκευάσθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της ΣΔΙΤ: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου».

3)Το γεγονός ότι η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αυτής είχε ξεκινήσει το 2011 από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και η ολοκλήρωση του έργου, ως προς την συμβατική υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας για την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων για χρονικό διάστημα 10 μηνών προσδιορίστηκε επίσημα με το ως άνω έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν δεν είχε προσδιοριστεί χρονικά η έναρξη λειτουργίας της μονάδας στην Καλλιρόη, ενώ κατά τα τρία τελευταία χρόνια η ενημέρωση που λάμβανε ο Δήμος ήταν ανεπίσημη, μέσα από τον τύπο, με δηλώσεις των αρμοδίων οι οποίες διαρκώς μετέθεταν την ημερομηνία έναρξης παραλαβής απορριμμάτων. Συνεπώς εκ των προαναφερθέντων είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να γνωρίζει η υπηρεσία την ημέρα, αλλά ούτε καν το διάστημα έναρξης λειτουργίας της μονάδας ΣΔΙΤ.

4) Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας γινόταν στη θέση Μαραθόλακκα, σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την Καλαμάτα, από εργολάβο ιδιώτη, ενώ η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην Καλλιρόη δημιουργεί ένα πρόσθετο αντικείμενο εργασίας για την υπηρεσία καθαριότητας. Πλέον θα πρέπει από 1
Ιουλίου 2023 να μεταφέρεται υποχρεωτικά το σύνολο των καθημερινώς παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας στην Καλλιρόη
Μεσσηνίας σε απόσταση 40 χιλιομέτρων.

Η υποχρέωση αυτή συνεπάγεται την δημιουργία καθυστερήσεων στην εκτέλεση των δρομολογίων αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας και την ανάγκη ανακατανομής και προσθήκης νέων δρομολογίων προκειμένου να μπορέσει η υπηρεσία να
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις για την αποκομιδή των απορριμμάτων και τη μεταφορά τους.  Σημειωτέον ότι τους θερινούς μήνες οι ποσότητες των παραγόμενων απορριμμάτων σχεδόν διπλασιάζονται με συνακόλουθη αύξηση των απαιτούμενων δρομολογίων αποκομιδής.

5) Το γεγονός ότι για να εκτελούνται όλα τα απαραίτητα προγράμματα αποκομιδής στο Δήμο Καλαμάτας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αρ. πρωτ. 18682/2023 εισήγηση μας περί πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για το έτος 2023, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται μετά την ανάγκη μεταφοράς των απορριμμάτων στην μονάδα
της Καλλιρόης, είναι αναγκαία η απασχόληση 39 εργατών καθαριότητας ως
συνοδών απορριμματοφόρου ενώ από το μόνιμο προσωπικό μόνο οι 22 μπορούν να απασχοληθούν ως συνοδοί, συνεπώς υπάρχει ένα μόνιμο έλλειμμα 17 εργατών καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρου.

6) Το γεγονός ότι έπειτα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για οκτώ μήνες (ΣΟΧ4/2022), όπου αν και στο σχετικό αίτημά μας ζητούσαμε την πρόσληψη εργατών καθαριότητας αποκλειστικής απασχόλησης σε απορριμματοφόρο, τελικά διαπιστώθηκε πως από τους 14 εργάτες μόνο οι 9 κρίθηκαν από το γιατρό εργασίας ικανοί για απασχόληση ως συνοδοί απορριμματοφόρου. Συνεπώς υπήρξε έλλειμμα οκτώ εργατών συνοδών απορριμματοφόρου, οι οποίοι συμπληρώθηκαν με την πρόσληψη οκτώ εργατών με δίμηνη σύμβαση εργασίας προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων καθώς κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την εργασία τους μέχρι τις 18 Ιουνίου.

7) Το γεγονός ότι και μετά την πρόσληψη του προσωπικού μέσω της ΣΟΧ4, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, δεν συμπληρώνεται ο ικανός αριθμός εργατών για να συμπληρωθούν τα πληρώματα των απορριμματοφόρων και να εξομαλυνθεί η κατάσταση με την εντατικοποίηση των ρυθμών αποκομιδής. Ενώ παράλληλα λόγω του μειωμένου προσωπικού το μόνιμο προσωπικό δεν έχει λάβει τις δικαιούμενες κανονικές άδειες για το έτος 2022 και τα προβλεπόμενα ρεπό.

8) Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του προγραμματισμού των ανταποδοτικών για το έτος 2023, η οποία βρίσκεται στο στάδιο σύνταξης σχεδίου ανακοίνωσης και αποστολής για έγκριση στον ΑΣΕΠ.

"Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει του σοβαρότατου προβλήματος που έχει προκύψει όπου είναι αδύνατη η εκτέλεση όλων των απαραίτητων προγραμμάτων αποκομιδής, η αναγκαία μεταφορά τους στην μονάδα επεξεργασίας στην Καλλιρόη, η τήρηση της υποχρεωτικής 5ήμερης εργασίας καθώς δεν είναι δυνατό να δοθούν άδειες και ρεπό στο μόνιμο προσωπικό και των αυξημένων αναγκών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων λόγω της θερινής περιόδου προκύπτει η επιτακτική και επείγουσα ανάγκη πρόσληψης προσωπικού με 2μηνη σύμβαση"

"προκειμένου να καλυφθούν οι σχετικές ανάγκες όπως αναλυτικά εξηγούνται ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν. 3584/2007, ως εξής:

α) Δέκα (10) εργατών καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρου.
β)Έξι (6) οδηγών οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν ΠΕΙ και κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου εκτων οποίων οι τέσσερις (4) να έχουν άδεια οδήγησης κατηγορίας C και δύο (2) κατηγορίας CE.
Οι δαπάνες θα καλυφθούν από τους κωδικούς 20.6041 και 20.6054.04.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Γιαννοπούλου Κοκκωνία Χημικός Μηχανικός MSc >>

Ύστερα από το παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας, εισηγούμεθα στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την πρόσληψη του προαναφερόμενου προσωπικού για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό, για χρονικό διάστημα δύο μηνών με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο (2) μηνών, πλήρους απασχόλησης, ήτοι :

α) Δέκα (10) εργατών καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρου .
β) Έξι (6) Οδηγών ( οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν ΠΕΙ και κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου , εκ των οποίων οι τέσσερις (4) να έχουν άδεια οδήγησης κατηγορίας C και δύο (2) κατηγορίας CE ).

Η ανωτέρω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ
143/28.6.2007/τ.Α΄), όπως ισχύουν και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά , και ενόψει του σοβαρότατου προβλήματος που έχει προκύψει όπου είναι αδύνατη η εκτέλεση όλων των απαραίτητων προγραμμάτων αποκομιδής, η αναγκαία μεταφορά τους στην μονάδα επεξεργασίας στην Καλλιρόη, η τήρηση της υποχρεωτικής 5ήμερης εργασίας καθώς δεν είναι δυνατό να δοθούν άδειες και ρεπό στο μόνιμο προσωπικό και των αυξημένων αναγκών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων λόγω της θερινής περιόδου προκύπτει η επιτακτική και επείγουσα ανάγκη πρόσληψης προσωπικού με 2μηνη σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν οι σχετικές ανάγκες όπως
αναλυτικά εξηγούνται ανωτέρω.
Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6041.05 και η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6054.05, του σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. 

Διαβάστε και αυτό:

Τέλος η Μαραθόλακκα από Δευτέρα 5 Ιουνίου-Νέα εποχή για το Δήμο Καλαμάτας λέει ο Δήμαρχος

16 άτομα προσωπικό καθαριότητας-οι 6 οδηγοί- αναμένεται να προσλάβει ο Δήμος Καλαμάτας λόγω Καλλιρόης
To Top