ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

100.000 φορολογούμενοι αποκάλυψαν πάνω από 4,3 δισ. ευρώ!

Μόλις 12 ημέρες έμειναν, έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ώστε να αποκαλύψουν οικειοθελώς τα αδήλωτα εισοδήματα στην Εφορία.

Μέχρι τέλος Ιουλίου 88.000 φορολογούμενοι είχαν δηλώσει μέσω της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέα ύλη 4,3 δισ. ευρώ ενώ πλέον έχουν ξεπεράσει τους 100.000.

Ένα μήνα νωρίτερα σύμφωνα με πληροφορίες τα αντίστοιχα μεγέθη αφορούσαν 53.000 ΑΦΜ με βεβαίωση πρόσθετων φόρων 316 εκατ. ευρώ και φορολογητέα ύλη 3,671 δις. ευρώ.

Περίπου το 80% των φορολογουμένων που εντάχθηκαν στη ρύθμιση κλήθηκε από την Εφορία να δώσει εξηγήσεις καθώς από τον έλεγχο που έγινε στις λίστες και στα εμβάσματα διαπιστώθηκε αναντιστοιχία δηλωθέντων και περιουσιακών στοιχείων.

Οι φορολογούμενοι για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μπορούν να υποβάλουν και αρχικές και τροποιητικές δηλώσεις για την αποκάλυψη μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης ετών της περιόδου 2000-2016 και να πληρώσουν τους φόρους που αναλογούν προσαυξημένους με πρόσθετο φόρο αντί του 10% που ίσχυε έως τις 31/5/2017.

Η ρύθμιση αφορά όλες τις φορολογίες (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, φόροι ακίνητης περιουσίας, ΕΝΦΙΑ, φόροι κληρονομιών, δωρεών γονικών παροχών, φόροι μεταβιβάσεων ακινήτων, κ.λπ.)

Επιπλέον στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν ανακριβώς δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα.

Ποσοστό πρόσθετου φόρου 12% επί του κύριου φόρου θα επιβάλλεται και:

α. Σε περιπτώσεις φορολογουμένων για τους οποίους ως την υποβολή των δηλώσεων έχει εκδοθεί και δεν έχει κοινοποιηθεί η εντολή ελέγχου καθώς και

β. σε περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων εντός 90 ημερών από την κοινοποίηση στον φορολογούμενο της εντολής ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών.

Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τις δηλώσεις οικειοθελούς αποκάλυψης θα γλιτώσουν από τυχόν πρόστιμα μη υποβολής ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων καθώς και από πρόσθετους φόρους εκπρόθεσμης καταβολής, που θα μπορούσαν να φτάσουν και ως το 120% της αρχικής οφειλής.

Θα γλιτώσουν επίσης και από τυχόν πρόστιμα για πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία, για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, κ.λπ.

Επιπλέον εάν η φοροδιαφυγή η οποία ομολογείται είναι ποινικά κολάσιμη, ο φορολογούμενος δεν θα διώκεται ποινικά.

Πηγή Πληροφοριών: Δημοκρατία

100.000 φορολογούμενοι αποκάλυψαν πάνω από 4,3 δισ. ευρώ!
To Top