ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1.500.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ για Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου στην Καλαμάτα

H ANAΓΝΩΣΤΑΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΟΔΟΙ ΤΗΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και ΤΣ – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» εξέδωσε Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο πλαίσιο Δράσης με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

Ο Δήμος Καλαμάτας ήταν ενήμερος εδώ και καιρό και ανέμενε τη σχετική πρόσκληση για να συμμετάσχει. Μάλιστα, στις 6 Μαρτίου είχαν επισκεφτεί τον δήμαρχο η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας Λίλιαν Ψηλάκη και μέλη του Συλλόγου και συζητήθηκε το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο παρέχει χρηματοδότηση 100% με μέγιστο ύψος 1.900.000, σε Δήμους, ώστε σε συνεργασία με Εμπορικούς Συλλόγους ή Επιμελητήρια να αναβαθμίσουν τα εμπορικά κέντρα των πόλεών τους. Οι σχετικές προτάσεις εκ μέρους των Δήμων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από τις 29 Ιουνίου έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2018.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΟΔΟΙ
ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΟΥΝ

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να υποβάλει πρόταση, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας ως συνδικαιούχο, με έμφαση στην οδό Αναγνωσταρά, από τη Βαλαωρίτου μέχρι τη Χρήστου Κουμάντου (το τμήμα της Αναγνωσταρά προς βορράν αυτού του σημείου έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη) και ορισμένες από τις καθέτους στην οδό Αναγνωσταρά.

Το ύψος της παρέμβασης εκτιμάται σε 1.500.000 ευρώ, που επιμερίζεται χονδρικά σε 1.300.000 ευρώ για το Δήμο Καλαμάτας και 200.000 ευρώ για τους εμπόρους.

ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ

Κάθε Πρόταση Χρηματοδότησης θα αποτελείται υποχρεωτικά από Δικαιούχο και Συνδικαιούχο, που θα υλοποιήσουν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο α) την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και β) την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Μέσω αυτού του προγράμματος είναι δυνατή η χρηματοδότηση του Δήμου για αναπλάσεις σε εμπορικούς δρόμους, με ψυχρά υλικά, για διαχείριση κυκλοφορίας κ.λπ., στην κατεύθυνση αναβάθμισης του δημόσιου χώρου (διεύρυνση πεζοδρομίων, χρήση κυβολίθων, δέντρα, φωτισμός κ.ά.). Ένα ποσόν είναι δυνατόν να διοχετευθεί σε εμπόρους για τη βελτίωση της εξωτερικής εικόνας των καταστημάτων τους (ομοιόμορφα στέγαστρα και πινακίδες στην ελληνική γλώσσα, ομοιόμορφος χρωματισμός κ.λπ.).

Για τα νέα αυτά προγράμματα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε:

«Προχωρούμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών, κάνοντας πράξη την δέσμευσή μας για δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Τα νέα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την αναβάθμιση βασικών υποδομών, τη στήριξη των τοπικών οικονομιών και την ουσιαστική ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας. Θα ακολουθήσουν ανάλογες πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα».

1.500.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ για Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου στην Καλαμάτα
To Top