Βιβλίο

1.000 βιβλία δωρεά στο Εικαστικό Εργαστήρι της «Φάρις»

Το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης δώρισε 1.000 βιβλία στο Εικαστικό Εργαστήρι της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας, μετά από συνεννόηση του Παναγιώτη Λαμπρινίδη, Διευθυντή του Τομέα Εικαστικών της ΚΕ «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας με τη Μαρία Βασιλείου, στέλεχος του Ινστιτούτου, και σε αναγνώριση της συμβολής του Τομέα Εικαστικών στη πολιτιστική ζωή της Καλαμάτας, αλλά και της χώρας μας.

Το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης iset, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2009 από στελέχη της αίθουσας τέχνης «Νέες Μορφές», με συνεργάτες-συμβούλους, ιστορικούς τέχνης και καλλιτέχνες. Σκοπός του ινστιτούτου είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή της πορείας της τέχνης στην Ελλάδα, από το 1945 έως σήμερα.
Η ίδρυσή του iset υπογραμμίζει την ανάγκη ύπαρξης φορέων. που θα συμβάλλουν συστηματικά στη μελέτη, την έρευνα και την πρόοδο της τέχνης. Χωρίς παρόμοια κέντρα έρευνας, πολλά καλλιτεχνικά εγχειρήματα χάνονται στο πέρασμα του χρόνου, με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται το πλαίσιο ιστορικών και συγχρονικών συνδέσεων και αναφορών, απαραίτητων για την εξέλιξη του πολιτισμού.
Ταυτόχρονα, όμως, το Ινστιτούτο προσφέρει κάτι εξίσου σημαντικό: παράλληλα με το αρχειακό έργο, αποτελεί ένα κέντρο, του οποίου οι αρχειακές, ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι ισοβαρείς με εκθεσιακές εργασίες, με τη διοργάνωση ομιλιών, με επιμέλειες και προγράμματα σύγχρονης τέχνης, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται η έκδοση, προβολή και διακίνηση σχετικών μελετών.

Οι αρχειακές συλλογές του iset περιλαμβάνουν υλικό που τεκμηριώνει την ιστορία και την εξέλιξη της εικαστικής κίνησης στην Ελλάδα, από τα μέσα του 20ού αιώνα έως σήμερα. Τον πρώτο αρχειακό πυρήνα των συλλογών αποτέλεσαν τα αρχεία των αιθουσών τέχνης «Νέες Μορφές» και «Δεσμός», ενώ πολύτιμη συμβολή στην ανάπτυξη του αρχείου αποτελεί η συνεχής προσφορά υλικού από καλλιτέχνες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ιστορικούς και κριτικούς τέχνης, θεωρητικούς, συλλέκτες κ.ά., οι οποίοι με τη δράση τους σφράγισαν την εικαστική ζωή του τόπου.

Τα βιβλία της δωρεάς έχουν περιεχόμενο σχετικό με την ελληνική εικαστική τέχνη των τελευταίων 30 χρόνων και κάνουν μια ουσιαστική καταγραφή της.

Τα βιβλία βρίσκονται στο Εικαστικό Σχολείο, δανείζονται στους σπουδαστές και αποτελούν ένα πολύτιμο μέσο εικαστικής εκπαίδευσης και επαφής με την εικαστική τέχνη.
Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση του Δήμου, ο Διευθυντής, οι δάσκαλοι και οι σπουδαστές ευχαριστούν το Ίδρυμα για τη δωρεά, καθώς επίσης και την ιδιαίτερη προσφορά του στα πολιτισμικά δρώμενα.

1.000 βιβλία δωρεά στο Εικαστικό Εργαστήρι της «Φάρις»
To Top