ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη δυνατότητα κατά περίπτωση ρυθμίσεων στεγαστικών δανείων δίνει το Ταμείο Παρακαταθηκών

Τη δυνατότητα να εξετασθούν κατά περίπτωση αιτήματα συγκεκριμένων δανειοληπτών του ΤαμείουΠαρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δανείων), μέσω της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων, δίνει το Ταμείο.

Σε απάντηση του Ταμείου σε δημοσιεύματα, που αναφέρονταν σε καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων στις ΔΟΥ Αττικής και Κυκλάδων για υπέρογκες δόσεις των στεγαστικών δανείων τους, επισημαίνεται ότι «για δανειολήπτες, που ιδίως λόγω της πολιτικής ρυθμίσεων του 2012 (καταβολή μέρους της δόσης, με αποτέλεσμα την αύξηση του χρέους τους) η σημερινή πρόταση πιθανώς δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, υφίσταται η δυνατότητα εξέτασης κατά περίπτωση, μέσω της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων».

Η ανακοίνωση του Τ.Π.&Δανείων

«Σε απάντηση δημοσιευμάτων σχετικά με τη νέα πολιτική ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Το Τ.Π.&Δανείων είναι ένας δημόσιος χρηματοπιστωτικός φορέας που οφείλει να προστατεύει τα συμφέροντα των συναλλασσομένων με αυτό. Για τον λόγο αυτό, η φιλοσοφία της νέας πολιτικής ρυθμίσεων στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δανείων βασίζεται όχι μόνο στην εξασφάλιση βιώσιμης λύσης για τους δανειολήπτες, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του δανείου τους, μίας λύσης προσαρμοσμένης στις πραγματικές οικονομικές τους δυνατότητες και ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα και στην επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών.

Ειδικότερα, με τη νέα πολιτική ρυθμίσεων και με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα από την επεξεργασία περισσοτέρων του 50% των αιτήσεων υπαγωγής σε αυτήν, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα :

Για το 47%, παράλληλα με τη δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής, θα υπάρχει μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου 1%, μέσω του θεσμού της επιβράβευσης
Για το 20%, παράλληλα με την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής, θα υπάρχει και μείωση του επιτοκίου από 1% μέχρι 2,9% ενώ
Για το 33%, δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονα για επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής, μείωση κατ΄ ελάχιστον 2,5% του επιτοκίου και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου.
Τέλος, επισημαίνεται ότι για δανειολήπτες, που ιδίως λόγω της πολιτικής ρυθμίσεων του 2012 (καταβολή μέρους της δόσης, με αποτέλεσμα την αύξηση του χρέους τους) η σημερινή πρόταση πιθανώς δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, υφίσταται η δυνατότητα εξέτασης κατά περίπτωση, μέσω της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων».

Τη δυνατότητα κατά περίπτωση ρυθμίσεων στεγαστικών δανείων δίνει το Ταμείο Παρακαταθηκών
To Top