ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δύο νέα μεταπτυχιακά MBA στο ΤΕΙ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Δύο νέα σημαντικά μεταπτυχιακά προγράμματα ξεκινούν το επόμενο διάστημα στο ΤΕΙ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα.

Πρόκειται για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στη “Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για στελέχη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα / Executive MBA in Financial Planning” και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Ειδίκευσης στην Λογιστική / Master of Arts (M.A.) in Accounting» που οργανώνει το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Σκοπός του MBA είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε σχέση με την βέλτιστη χρηματοοικονομική στρατηγική κάθε εταιρικής μονάδας, από την εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης, έως και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και εφαρμόσιμου οικονομικού προγραμματισμού.

Η διάρκειά του μεταπτυχιακού θα είναι 3 εξάμηνα, εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, με επιλογή εξ αποστάσεως παρακολούθησης.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων φοιτητών θα κατατίθενται μέχρι τις 21 Ιουλίου.
Περισσότερα μπορεί κανείς να δει στο http://e-mba.teipel.gr ή να επικοινωνεί στο 27210 45216 και στο e-mba@teipel.gr.

Tο μεταπτυχιακό (ΜΠΕ) στη “Λογιστική (Master of Arts (MA) in Accounting)” προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στον κάτοχο του επειδή καλύπτει σύγχρονες οικονομικές και επιχειρηματικές ανάγκες. Οι επαγγελματίες της Λογιστικής, στελέχη επιχειρήσεων και ειδικότερα λογιστηρίων, οικονομικοί διευθυντές, και στελέχη οικονομικών εφοριών πρέπει διαρκώς να ενημερώνονται για τις εξελίξεις σε ζωτικούς τομείς του κλάδου όπως είναι η εφαρμογή των λογιστικών προτύπων, οι φορολογικοί νόμοι κ.λπ.
Επίσης, είναι σημαντικό να βελτιώνουν συνεχώς το θεωρητικό τους υπόβαθρο, για να είναι σε θέση να καταρτίζουν και να αξιολογούν με πιο επιστημονικό τρόπο τις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και να ανταποκρίνονται στις πιο απαιτητικές εξελίξεις στον χώρο.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα κατατίθενται μέχρι τις 21 Ιουλίου. Και τα δύο μεταπτυχιακά έχουν κόστος 3.500 ευρώ, που μπορεί να καλυφθεί σε δόσεις.
Για άλλες πληροφορίες: macc@teipel.gr, 27210 45216, http://macc.teipel.gr.

To Top