Παιδί

Απο 1-30 Ιουνίου οι εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι τα κριτήρια και η περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2017 – 2018, όπως ψηφίσθηκαν με την αριθμ. 265/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίζονται ως εξής:

1. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2017-2018 ορίζεται η 01-06-2017 και λήξης η 30-06-2017.
2. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο γραφείο 125 της Δ/νσης Πρόνοιας, καθημερινά από 10:00 έως 13:00. Τα έντυπα των αιτήσεων εγγραφών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα διατίθενται από το παραπάνω γραφείο (τηλ 27213 61825) και μπορούν να αναζητηθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έντυπα και δικαιολογητικά επανεγγραφής θα διατίθενται και από τους Παιδικούς Σταθμούς.
3. Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών (αυτοεξυπηρετούμενα) έως την ηλικία εγγραφής τους στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο), εφόσον και για όσο διάστημα δεν πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.
4. Για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του γονέα ή του κηδεμόνα του παιδιού
2. Πιστοποιητικό γεννήσεως (αυτεπάγγελτη αναζήτηση για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια)
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τρίτεκνες, πολύτεκνες ή μονογονεϊκές οικογένειες (αυτεπάγγελτη αναζήτηση για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια)
4. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
5. Βεβαίωση παιδίατρου για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, καθώς και αντίγραφο βιβλιαρίου εμβολίων του παιδιού
6. Εκκαθαριστικό εφορίας ή το έντυπο Ε1 του τρέχοντος οικονομικού έτους.
7. Υπεύθυνη δήλωση των γονέων για την οικογενειακή τους κατάσταση
8. Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα και κάθε άλλο δικαιολογητικό που η Διεύθυνση Πρόνοιας θεωρεί απαραίτητο
9. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό, εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
10. Για την επανεγγραφή του παιδιού (την αίτηση επανεγγραφής μπορείτε να δείτε εδώ) απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού και με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα τροφεία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.
5. Τα τροφεία θα καταβάλλονται το πρώτο δεκαημέρου του μήνα, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την αριθ. 387/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου & την αριθ. 2863/18-11-2011 απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Τα τροφεία καταβάλλονται κανονικά και ανεξαρτήτως παρουσιών, εκτός από το μήνα Αύγουστο που οι Σταθμοί δεν λειτουργούν.
Τα τροφεία ανέρχονται στο ποσό των 50 € για κάθε νήπιο, ανεξαρτήτως εισοδήματος και για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από 40.001 € και άνω.
Μειωμένα τροφεία καταβάλλουν:
I. Οι πολύτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001 έως 40.000 €: μείωση 50%, δηλαδή 25 € για κάθε νήπιο
II. Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 15.000 €: μείωση 50%, δηλαδή 25 € για κάθε νήπιο
III. Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001 μέχρι 40.000 €: μείωση 30%, ήτοι 35 € για κάθε νήπιο.
Απαλλάσσονται των τροφείων:
i. Οι πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω των 20.000 €
ii. Οι οικογένειες, στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαίωση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
iii. Οι άπορες οικογένειες, των οποίων η απορία αποδεικνύεται με δικαιολογητικά (βιβλιάριο απορίας από την Πρόνοια σε ισχύ, βεβαίωση ανασφαλίστου)
iv. Τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς
v. Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών
vi. Τα παιδιά, που ο πατέρας τους είναι στρατιώτης
vii. Οι γονείς εργαζόμενοι στο Νομικό Πρόσωπο.
6. Η λειτουργία των Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, επί πενθήμερο, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.
7. Οι Σταθμοί δε λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου, καθώς και από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.
8. Οι Σταθμοί, επίσης, διακόπτουν τη λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και του Πολιούχου του Δήμου ή της Κοινότητας που λειτουργεί ο Σταθμός ή του εορτασμού Εθνικού Τοπικού Γεγονότος.
9. Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει από τις 7.30 π.μ. και λήγει στις 3:30μ.μ.
10. Η επιτροπή επιλογής συντάσσει έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών και η οποία αναρτάται στο Δημοτικό Κατάστημα.

To Top