ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις 13 Μαΐου οι εκλογές σε ΝΟΔΕ και τοπικές οργανώσεις της ΝΔ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΟΔΕ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ – ΣΙΓΟΥΡΗ Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Εκλογές για την ανάδειξη νέων προέδρων και διοικητικών συμβουλίων πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας και στις ΝΟΔΕ την Κυριακή 13 Μαΐου.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την θέση του προέδρου εκπνέει την 19.00 ώρα της 27ης Απριλίου και πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση υποστήριξης από 30 μέλη του κόμματος.
Μέχρι στιγμής, σίγουρη είναι η υποψηφιότητα της Προέδρου της ΝΟΔΕ Μεσσηνίας Νατάσσας Κυριακοπούλου, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον και κινητικότητα από τουλάχιστον δυο στελέχη που βρίσκονται στην συλλογή υπογραφών.

Η εκλογική εγκύκλιος έχει ήδη σταλεί στις τοπικές κομματικές οργανώσεις κι όπως προκύπτει από μια πρώτη ανάγνωση, οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι και ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ εκλέγεται από τη βάση, για να ψηφίσει κάποιος πρέπει να πληρώσει 12 ευρώ (έναντι 3 ευρώ στις προηγούμενες εκλογές) και η κατάργηση των θεματικών τομεαρχών.

Αναλυτικότερα, όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στις εκλογές της 13ης Μαΐου οφείλουν να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι. Μάλιστα, αυτές θα διεξαχθούν με το νέο καταστατικό, σύμφωνα με το οποίο όλοι εκλέγονται από τη βάση.

Τόσο ο νέος πρόεδρος και τα μέλη της ΝΟΔΕ, όσο και οι πρόεδροι των τοπικών Οργανώσεων θα εκλέγονται από τη βάση. Τα μέλη της ΝΟΔΕ δεν θα εκλέγονται ανά τομείς, όπως συνέβη την προηγούμενη φορά, αλλά όσοι εκλεγούν θα τοποθετούνται σε τομείς από τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ.

Τα μέλη του κόμματος της Ν.Δ., προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εσωκομματικές εκλογές, οφείλουν με βάση το Καταστατικό του Κόμματος και τον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης, να έχουν καταβάλει την καθορισμένη ετήσια οικονομική συνδρομή για το έτος 2018.

Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από το δικαίωμά τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκλογής των Οργάνων της Πανελλαδικής Οργάνωσης, είτε ως εκλογείς είτε ως υποψήφιοι για οποιοδήποτε αξίωμα ή θέση.

Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα εξής: Όσα μέλη του Κόμματος έχουν καταβάλει ήδη την οικονομική συνδρομή του έτους 2018 και έχουν λάβει την κάρτα μέλους, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Όσοι δεν έχουν καταβάλει την οικονομική συνδρομή του έτους 2018 και δεν έχουν λάβει την κάρτα μέλους για το τρέχον έτος, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις επερχόμενες εκλογές του Κόμματος, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την κάρτα μέλους έως τις 10.04.2018, εφόσον εξοφλήσουν το ποσό της οικονομικής συνδρομής με αντικαταβολή, δηλαδή με την παραλαβή της κάρτας.

Υπενθυμίζεται ότι, η ετήσια οικονομική συνδρομή για το έτος 2018 ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα ευρώ (12,00€), ενώ υπάρχει η δυνατότητα καταβολής συνδρομής για δύο (2) έτη, συνολικού ύψους είκοσι δύο ευρώ (22,00 €) αλλά και για τρία (3) έτη.

Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν είναι η εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης, που θα συνταχθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Κόμματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της Εγκυκλίου αυτής.

Κατά τις προσεχείς εσωκομματικές εκλογές κώλυμα εκλογιμότητας για το αξίωμα του Προέδρου της Ν.Ο. και της ΔΗΜ.Τ.Ο., έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
– τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας,
– τα μονοπρόσωπα όργανα των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού, καθώς και μέλη του Κόμματος που κατέχουν θέσεις ή αξιώματα με εκτελεστικές αρμοδιότητες σε αυτοδιοικητικούς φορείς α΄ και β΄ βαθμού,
– οι εν ενεργεία αιρετοί εκπρόσωποι της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.,
– οι αποσπασμένοι και μετακλητοί υπάλληλοι πολιτικών γραφείων,
– οι υπάλληλοι των κεντρικών γραφείων του Κόμματος,
– οι Γραμματείς, οι αναπληρωτές Γραμματείς ή άλλα στελέχη του Κόμματος, που έχουν οριστεί στα καθήκοντά τους με απόφαση του Προέδρου.

Την Τρίτη 10/4/2018 λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης κάρτας μέλους, για εξόφληση συνδρομής με αντικαταβολή, ως προϋπόθεση δικαιώματος εκλέγειν.

Την Τετάρτη, 25/4/2018 ανοίγει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων που κλείνει δύο μέρες μετά, την Παρασκευή, 27/4/2018.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 13 Μαΐου 2018, από τις 10:00 έως τις 19:00.
Στις εκλογικές διαδικασίες, στις οποίες αναφέρεται η Εγκύκλιος, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών προτίμησης που μπορεί να θέσει ο ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο καθορίζεται ως εξής:
– Για την εκλογή του Προέδρου της Ν.Ο., μόνον ένα (1) σταυρό προτίμησης.
– Για την εκλογή των μελών των ΝΟ.Δ.Ε., έως και τρεις (3) σταυρούς προτίμησης.
– Για την εκλογή του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο., μόνον ένα (1) σταυρό προτίμησης.
– Για την εκλογή των μελών των ΔΗΜ.Τ.Ε., έως και τρεις (3) σταυρούς προτίμησης.

Στις 13 Μαΐου οι εκλογές σε ΝΟΔΕ και τοπικές οργανώσεις της ΝΔ
To Top