ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καλαμάτα-Ριζόμυλος: Στον Δήμο Καλαμάτας η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι 20 Μαΐου

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Στις Υπηρεσίες του Δήμου απεστάλη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Οδικός άξονας νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος» και άμεσα κινείται η διαδικασία γνωστοποίησης στα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου.

Σύμφωνα με τα όσα περιλαμβάνονται στο φάκελο, ως φορέας του έργου ορίζεται: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ – ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ. Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης: από 13-03-2020 έως 20-05-2020.

Ημερομηνία έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού: από 13-03-2020 έως 06-05-2020. Αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμήμα Γ’

Το θέμα θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο και θα εκφράσει άποψη επί της ΜΠΕ. Ήδη ο Δήμαρχος έχει δώσει εντολή η μελέτη να αποσταλεί ηλεκτρονικά στους επικεφαλής των παρατάξεων του Δ.Σ. προκειμένου να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να ενημερωθούν, ενώ θα υπάρξει και συζήτηση σε επίπεδο Διαπαραταξιακής.

Καλαμάτα-Ριζόμυλος: Στον Δήμο Καλαμάτας η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι 20 Μαΐου
To Top