ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΟΚΛΗΣ: Συνεδριάζει το Δ.Σ. την Παρασκευή 8 Μαΐου

H Πρόσκληση στην υπ’ αριθμ. 4/2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ.

 Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην 4η/2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε., που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ’ αριθμ. 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συμμετάσχετε λόγω κωλύματος ή απουσίας σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε έγκαιρα τον αναπληρωτή σας ή τη γραμματέα του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. τουλάχιστον μία ημέρα πριν στα τηλέφωνα (27210) 81710, και 94059.

Τα προς συζήτηση θέματα είναι:

 1. Ενημέρωση Προέδρου προς το ΔΣ
 2. Έγκριση δαπανών
 3. Οικονομικές επιπτώσεις στην επιχείρηση από την επιβολή κυβερνητικών μέτρων εξαιτίας του COVID 19
 4. Άρση αναστολής λειτουργίας του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου Καλαμάτας
 5. Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου για φθορές σε καταστήματα του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου Καλαμάτας. Παροχή εξουσιοδότησης.
 6. Έγκριση παράτασης σύμβασης ενός ατόμου ΑΜΕΑ μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ
 7. Έγκριση σύμβασης για την παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών
 8. Έγκριση σύμβασης σχετικά με την παρακολούθηση και ενημέρωση του site της Εταιρείας
 9. Έγκριση σύμβασης για την παροχή νομικών υπηρεσιών
 10. Διάφορα αιτήματα
 11. Ότι προταθεί

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Σκοπετέας  Αναστάσιος

ΔΙΟΚΛΗΣ: Συνεδριάζει το Δ.Σ. την Παρασκευή 8 Μαΐου
To Top