ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Μεσσήνης: Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 11 Μαΐου

Συνεδριάζει την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 στις 14:00 σε διά περιφοράς συνεδρίαση, (10η συνεδρίαση), το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων, όπως αυτά έγιναν γνωστά από τον Πρόεδρο του ΔΣ Νίκο Φύκιρη:

Έκδοση ψηφίσματος στήριξης παραγωγών εαρινής πατάτας

Έγκριση διενέργεια της προμήθειας «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» για την Α΄/θμια & Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών

Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών του Δήμου Μεσσήνης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Καθορισμός κριτηρίων εγγραφών – επανεγγραφών για τους Παιδικούς Σταθμούς/Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Μεσσήνης

Καθορισμός μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς/Βρεφονηπιακό Σταθμό Μεσσήνης»

Έγκριση σύμβασης συνεργασίας για την Ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Αποδοχή χρηματοδότησης (178.580,50 €) {πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» } για την Πράξη: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΔΙΩΝ»

Αποδοχή χρηματοδότησης (250.000,00€) {πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» } για την Πράξη: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΩΤ. ΠΑΤΑΤΖΗ ΚΑΙ Κ. ΚΡΟΜΠΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΗ»

Αποδοχή χρηματοδότησης (24.800,00 €) {πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» } για την Πράξη: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

Αποδοχή χρηματοδότησης

Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. Έτους 2020.

 

Δήμος Μεσσήνης: Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 11 Μαΐου
To Top