Ψυχολογία

32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής 23-26 Μαΐου στην Καλαμάτα

Θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Elite City Resort 23 – 26 Μαΐου

“Το 32ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 23-26 Μαΐου 2024 στην Καλαμάτα. Το πανελλήνιο συνέδριο της ΕΨΕ, όπως κάθε χρόνο, θα αποτελέσει πεδίο γόνιμης ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων για διάφορα επίκαιρα θέματα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κλιματική κρίση και τις φυσικές καταστροφές, την αποτελεσματική οργάνωση και δικτύωση των μονάδων ψυχικής υγείας, τη διασύνδεση με την πρωτοβάθμια φροντίδα, τις ευκαιρίες που δίνει η τηλεψυχιατρική για υψηλού επιπέδου ψυχιατρική φροντίδα σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, αλλά και την αιτιοπαθογένεια, τη διάγνωση και την ολοκληρωμένη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών με βάση το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, αναφέρει μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο καθηγητής Ψυχιατρικής και Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας”, Βασίλειος-Παντελεήμων Μποζίκας.

“Οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τις κύριες στρατηγικές επιλογές για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού σχεδίου προαγωγής της ψυχικής υγείας είναι: η πρόσβαση σε αποτελεσματική και έγκαιρη πρόληψη που θα αφορά τόσο το γενικό πληθυσμό όσο και ειδικές ομάδες υψηλού κινδύνου (π.χ. άτομα από 12-25 ετών αλλά και ηλικιωμένα άτομα, γυναίκες, πρόσφυγες), η πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου φροντίδα και θεραπεία, πάντα σε συνθήκες αξιοπρέπειας και βέβαια, η κοινωνική επανένταξη όσων εκδήλωσαν κάποια ψυχική νόσο. Απαιτείται η ανάπτυξη μονάδων ψυχικής υγείας που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις παρέχοντας υπηρεσίες στην κοινότητα”.

Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα: 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

To Top