Το δικό μου Σχολείο

100 πίνακες με χρήση μαρκαδόρου σε 29 Δημοτικά Σχολεία

Τις ανάγκες 100 τμημάτων με ισάριθμους πίνακες, σε 29 Δημοτικά Σχολεία της περιφέρειάς του, καλύπτει ο Δήμος Καλαμάτας, με δαπάνη ύψους 18.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από δημοτικούς πόρους.

Τους πρώτους πίνακες με χρήση μαρκαδόρου παρέδωσε σήμερα, Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, ο Δήμαρχος στο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας Δημήτρη Οικονομόπουλο, ο οποίος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς το Δήμο Καλαμάτας.
Οι πίνακες θα τοποθετηθούν πάνω στους υφιστάμενους και με τον τρόπο αυτό θα πάψει η χρήση κιμωλίας σε πολλά Δημοτικά Σχολεία. Εντός του έτους θα τοποθετηθούν πίνακες αυτού του είδους σε όλα τα τμήματα τάξεων του Δημοτικού Σχολείου (απομένουν 35). Θα ακολουθήσει η αντικατάσταση πινάκων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Επίσης, ο Δήμος Καλαμάτας θα κινήσει τη διαδικασία αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών για σχολεία.

100 πίνακες με χρήση μαρκαδόρου σε 29 Δημοτικά Σχολεία
To Top