ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προκήρυξη για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού – 514 Πλοίαρχοι 471 Μηχανικοί


Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας έγινε γνωστό ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής, εξέδωσε προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών και σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.
Ο συνολικός αριθμός εισαχθέντων καθορίζεται σε 985 έλληνες σπουδαστές από τους οποίους Οι 514 είναι Πλοίαρχοι και οι 471 Μηχανικοί.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα παρακάτω προϊόντα:
1. Να είναι κατέχουν τίτλο απολυσης Λυκείου ή άλλου ισοτίμου τίτλου.
2. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια.
3. Να μην έχουν υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας τους.
4. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανοί.
5. Να μην έχουν τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Για την Υγειονομική επιτροπή οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στο Λιμεναρχείο κάθε Τρίτη, με την αστυνομική τους ταυτότητα, δύο φωτογραφίες και διπλότυπο είσπραξης εκδοθέν στο όνομά τους από ΔΟΥ 41,17 ευρώ στον ΚΑΕ 3741.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Ναυτολογίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας.

Προκήρυξη για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού – 514 Πλοίαρχοι 471 Μηχανικοί
To Top