ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταθέσεις και ρευστότητα μείωσαν τον ΕLA

Ένα ακόμη βήμα απεξάρτησης από τον ακριβό μηχανισμό χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών, τον Μηχανισμός Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας ( ΕLA), έκαναν οι τράπεζες της χώρας την εβδομάδα αυτή.
AdTech Ad
Το ύψος των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν είναι κατά 1,2 δις ευρώ λιγότερα από τον προηγούμενο μήνα και ανέρχονται για το Μάϊο σε 45,3 δις ευρώ (ως το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου). Ο λόγος της μείωσης της χρηματοδότσης οφείλεται στη βελτίωση της ρευστότητας στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, προφανώς λόγω ελαφρώς αυξημένων ροών στις καταθέσεις.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος:
«Στις 17 Μαΐου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 45,3 δισεκ. ευρώ έως και την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,2 δισεκ. ευρώ αντανακλά εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.»

Καταθέσεις και ρευστότητα μείωσαν τον ΕLA
To Top