ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δύσκολα, πολλά και απαιτητικά τα θέματα στα Μαθηματικά


Τα θέματα των Μαθηματικών Προσανατολισμού χαρακτηρίζονται απαιτητικά, ήταν αυξημένης δυσκολίας, για άριστα προετοιμασμένους υποψηφίους και μεταξύ των άλλων απαιτούσαν γνώσεις τριγωνομετρίας από προηγούμενη τάξη. Αυτό σε συνδυασμό με την αυξημένη δυσκολία όλων των ερωτημάτων, θα οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά αποτυχίας, αφού πολλά γραπτά θα είναι κάτω από τη βάση…
Ο διατιθέμενος χρόνος δεν επαρκούσε για την πλήρη και επιτυχή διαπραγμάτευση των θεμάτων, παρότι σε κάποια ερωτήματα είχαν δοθεί τα ενδιάμεσα αποτελέσματα. Η διάρθρωση των ερωτημάτων δεν είχε την απαιτούμενη κλιμάκωση στο θέμα Γ.
Οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν πολύ καλή γνώση της ύλης των Μαθηματικών των προηγούμενων τάξεων.
Τα θέματα ήταν σαφώς δυσκολότερα από τα αντίστοιχα περσινά…
Για τα θέματα στα Μαθηματικά μίλησε στο MessiniaLIVE ο Μαθηματικός Παναγιώτης Νικολόπουλος και η μαθήτρια Νικολίνα Κυριοπούλου.

To Top