Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Καλαμάτας: Πως θα αξιοποιηθούν τα 9.165.000 ευρώ

Σάρκα και οστά παίρνει το πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας μετά και την έγκρισή της από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η συγκεκριμένη στρατηγική που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αναμένεται να αλλάξει την πόλη της Καλαμάτας μέσα από έργα υποδομών(αναπλάσεις), αλλά και κοινωνικές δομές που θα χρηματοδοτηθούν, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Καλαμάτας: Πως θα αξιοποιηθούν τα 9.165.000 ευρώ.