Στο ΕΣΠΑ η επισκευή του κινηματογράφου “Ηλέκτρα”

1.372.680 € ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα, με απόφασή της, ενέταξε την Πράξη «Επισκευή κτηρίου πρώην Κινηματογράφου Ηλέκτρα για επανάχρησή του ως Πολιτιστικού Πολυχώρου (κινηματογράφου, πινακοθήκης κ.λπ.)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του ΕΣΠΑ, στον Άξονα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Στο ΕΣΠΑ η επισκευή του κινηματογράφου “Ηλέκτρα”.