Νόμιμη η απόφαση παραχώρησης του Δημοτικού Πάρκινγκ σε ιδιώτη

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 1978 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με Απόφαση του Συντονιστή της (ΑΔΑ: ΩΦ2ΣΟΡ1Φ-ΞΦ2), έκρινε ότι είναι νόμιμη η υπ’ αριθμόν 440/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, απορρίπτοντας ταυτόχρονα σχετική ένσταση, αναφορικά με το θέμα της ανάθεσης της λειτουργίας των δημοτικών πάρκινγκ σε ιδιώτη. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Νόμιμη η απόφαση παραχώρησης του Δημοτικού Πάρκινγκ σε ιδιώτη.