Νίκας: Ούτε ώρα δεν θα μείνει ακάλυπτο το παρκέ στην Τέντα κατά την αντικατάσταση του καλύμματος

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, σήμερα Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017, με τη συμμετοχή του Δημάρχου και άλλων αιρετών του Δήμου, καθώς και στελεχών του, ενώ σ’ αυτήν ελαβε μέρος και ο Γεώργιος Νικοκάβουρας, εκπρόσωπος της ΑΡΚΑ Σύνθεσις Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση υλικού επικάλυψης γυμναστηρίου ‘Τέντα’ Δήμου Καλαμάτας (προμήθεια και τοποθέτηση)», για την … Συνεχίστε να διαβάζετε το Νίκας: Ούτε ώρα δεν θα μείνει ακάλυπτο το παρκέ στην Τέντα κατά την αντικατάσταση του καλύμματος.